Grafologi - handskriftanalys med exempel

Grafologi är en vetenskap som gör det möjligt att, tack vare handskriftsanalysen, lära sig mycket information om karaktären hos en person. Även kunskapen om grafologi kan användas som en lögdetektor för att förstå huruvida en person säger sanningen eller inte.

Handskriftanalys med exempel i grafik

Tack vare många studier och generalisering av information kunde specialister identifiera den vanligaste handstilen.

Version av handstil nummer 1 och nummer 2

Sådan handskrift finns oftast hos ungdomar. Sådana människor i livet är fokuserade på sig själva och deras känslor. De är envisa och själviska, men detta beror främst på att man vill uppnå självständighet. Fler författare till sådan handstil är oroade över deras utseende och bild.

Handskriftsalternativ nummer 3

I grafik kan du med hjälp av analysen av denna handskrift lära dig att författaren i livet ofta döljer sig bakom "masker". Fortfarande sådana personer av karaktärsförmåga, därför hanterar de framgångsrikt medarbetare, och det är omärkligt för offren. Författare till denna handstil lever med stereotyper.

Handskriftsalternativ nummer 4

Denna typ av skrivning finns främst hos unga kvinnor. De lever med en ständig pliktförmåga. Ägare av den här handstilens inneboende extrem kritik mot sig själva, och de är i alla situationer redo att gå på självuppoffring.

Handskriftsalternativ nummer 5

En grafologisk analys av handstil föreslår att detta skrevs av en vuxen kvinna. Sådana människor är rädda och vet inte hur man uttrycker sin egen personlighet. Innehavaren av denna handstil är spänd och oförmögen att spontana beslut.

Handskriftsalternativ nummer 6

Handskriftsanalys indikerar att han skrev denna känslomässiga person som alltid försöker styra sina egna känslor. Han kännetecknas av ökad självbehärskning och självkritik. För ägaren av denna handstil är mycket viktig respekt och erkännande av andra.

Handskriftsalternativ nummer 7

En specialist i grafik försäkrar att författaren av handstilen är en man som älskar att dominera i livet. Analys av tecken i handstil låter dig veta att författaren i livet föredrar att vara vinnaren. Sådana människor är dåligt orienterade i vardagen och älskar att prata mycket, men inte tveka, avbryta samtalet. En man tänker inte på framtiden, det som är viktigt för honom är vad som händer "här och nu" och han har också humörsvängningar.

Handstilvariant nummer 8

En ovanlig handstil som indikerar att dess författare är en individualist. Han kännetecknas av en känsla av överlägsenhet. I förbindelser med andra människor är författaren av handstil okänslig. Han spelar ofta en roll och försöker se smartare ut i andras ögon.