Skadliga arbetsförhållanden

Arbetsvillkor är alla faktorer som påverkar arbetaren, miljön runt honom på arbetsplatsen eller på arbetsplatsen, själva arbetsprocessen. Säkra arbetsförhållanden är de som inte påverkar arbetstagaren, eller detta påverkan överstiger inte de etablerade normerna. Det finns fyra huvudklasser av alla arbetsförhållanden: optimalt, acceptabelt, skadligt och farligt.

Skadliga arbetsförhållanden är arbetsmiljöförhållandena och själva processen som påverkar arbetspersonen och med tillräcklig varaktighet eller arbetsintensitet uppstår även olika arbetssjukdomar. Farliga och skadliga arbetsförhållanden kan också orsaka fullständig eller partiell funktionsnedsättning, förvärring av somatiska och andra sjukdomar, påverka avkommans hälsa. Klassificering av skadliga arbetsförhållanden utförs i enlighet med graden av skadlighet.

  1. Den första graden: arbetsförhållanden orsakar funktionella förändringar som återställs genom långvarig avbrott i kontakt med skadliga faktorer.
  2. Avancerad nivå: arbetsförhållanden orsakar ständiga funktionella förändringar som leder till yrkessjukdomar efter långtidsarbete (över 15 år).
  3. Tredje graden: arbetsförhållanden orsakar vidhållna funktionella förändringar som leder till arbetssjukdomar, tillfällig funktionshinder under arbetsaktivitetsperioden.
  4. Fjärde graden: arbetsförhållanden orsakar allvarliga former av yrkessjukdomar, tillväxten av kroniska sjukdomar, fullständig förlust av förmåga att arbeta.

Förteckningen över skadliga arbetsförhållanden

Låt oss bestämma vilka arbetsförhållanden som anses vara skadliga. Förteckningen över skadliga arbetsförhållanden representeras av faktorer som påverkar arbetstagaren, hans hälsotillstånd och även på framtida avkommor.

1. Fysiska faktorer:

2. Kemiska faktorer: kemiska blandningar och ämnen eller biologiska ämnen erhållna genom kemisk syntes (antibiotika, enzymer, hormoner, vitaminer, etc.).

3. Biologiska faktorer: biologiska blandningar och ämnen (mikroorganismer, celler och sporer, bakterier).

4. Arbetsfaktorer: svårighetsgrad, spänning, arbetstidens varaktighet.

Yrken med farliga arbetsförhållanden är alla som inkluderar dessa faktorer och arbetsförhållanden. Arbete med farliga arbetsförhållanden innehåller också vissa förmåner och förmåner som ska ges till anställda.

Lämna för skadliga arbetsförhållanden

Varje anställd har rätt till en årlig betald semester. Dessutom har de som har skadliga arbetsförhållanden rätt till ytterligare ledighet. Detta är en extra betald semester, som tillhandahålls utöver den huvudsakliga. Enligt lagen, de som:

Fördelar för skadliga arbetsförhållanden

Förutom betald tilläggslov beviljas anställda vissa förmåner för skadliga arbetsförhållanden. De inkluderar: