Kan jag bada min baby när jag hostar?

Genomförande av dagliga hygienåtgärder betraktas som en integrerad del av varje barns regim. Alla vet att bad och tvätta händerna kommer att rädda smulan från sjukdomar, men vad händer om barnet är kallt och om det är möjligt att bada ett barn, till exempel vid hosta, är frågor som barnläkare hjälper till att lösa.

När kan jag bada min baby när jag hostar?

I modern medicinsk praxis tror läkare att badning under en sjukdom med symtom som hosta ger barnet en snabb återhämtning, såvida inte barnet har feber eller bäddstöd. Detta beror på det faktum att tvättning i ett bad kan värma en smula, och de rök som inhaleras av det kommer att späda sputum som ackumuleras i bronkierna, vilket underlättar hostan. Därför är svaret på frågan om det är möjligt att bada ett barn med en stark torrhosta utan temperatur alltid otvetydig - du kan.

Badregler för barn med hosta

Det finns ett antal rekommendationer som hjälper föräldrar att göra tvättproceduren i ett bad av en hälsofarlig baby. För barn över ett år är de följande:

För att få svar på frågan huruvida spädbarn kan sväljas genom hosta, försöker läkare alltid övertyga sina föräldrar om att bota smulan tills de är asymptomatiska och först efter det att de tar ett bad. Immunsystemet är trots allt fortfarande svagt, och all vårdslös handling med obehandlad kyla, för att inte tala om bronkit, kan orsaka ett antal komplikationer. Men om ett beslut fattas att du kan bada ett litet barn, så är det för barn från födsel till år också ett antal regler som följer med vilket du kommer att leverera smulor inte bara mycket roligt utan också hjälpa dem att bli av med en hosta snabbare:

Så är det möjligt att bada ett barn när man hostar, både som en rest och i ett tidigare skede, är svaret: kan (om det saknas temperatur eller viloläge). Men om det finns tvivel, skynda inte, sätt badet i flera dagar, det är osannolikt att det här kommer att bli någon skada.