Dyslexi hos yngre skolbarn

Dyslexi hos barn är en specifik utvecklingsstörning som manifesterar sig i en partiell förlust av förmåga att skriva och läsa. Denna sjukdom hos barn är sällsynt och är oftast vanligare hos pojkar än hos tjejer. Hittills har de exakta orsakerna till dyslexi inte förstått helt. De flesta forskare är benägna att tro att denna sjukdom är ärftlig. Det är också känt att dyslexi är en följd av anomalier vid utvecklingen av barnets centrala nervsystem, vilket leder till att man bryter mot interaktionen mellan hjärnans specifika funktioner. Många studier bekräftar att dyslektiker har samma utveckling av hjärnans båda halveringar, medan hos friska barn är den vänstra halvklotet något större.

Typer av dyslexi

Dyslexi är ganska svår att diagnostisera hos barn och därför kan endast en expert i psykologi göra en korrekt diagnos.

Hur är dyslexi manifesterad?

Symtom på dyslexi kan vara:

Hur man behandlar dyslexi?

Det bör noteras att dyslexi, vanligast hos yngre skolbarn, är obotlig, men det är möjligt att hjälpa till att hantera svårigheterna med den sjukdom som ett barn kan ha. Behandling är därför mer en rättelse av lärandeprocessen - barnet lär sig att känna igen ord, liksom kompetensen att identifiera sina komponenter. Korrigering är visserligen effektivare vid ett tidigt utvecklingsstadium av dyslexi och dess förebyggande möjliggör att avslöja förutsättningar för den givna överträdelsen och består i att genomföra ett komplex av förebyggande åtgärder. Med en sådan sjukdom har medicinen okunnig effekt och användningen rekommenderas inte.