Social motivation

Alla, utan undantag, strävar efter att förbättra sitt liv på något lämpligt sätt för sig själv, och ofta det som uppfyller en, för en annan kan tyckas vara en liten sak. Men vad motiverar oss verkligen att agera på detta sätt, och varför väljer vi den här vägen för oss själva och inte den andra?

Svaret på dessa frågor ligger i individens sociala motivation, som är förvärvad med tiden, mänskliga behov. Det handlar om dessa kraftfulla krafter som kan styra beteendet hos en person som vi kommer att berätta i vår artikel.

Motivation av sociala åtgärder

Vi strävar efter att dominera samhället, med hjälp av makt, materiell rikedom, vi vill följa de accepterade principerna om moral och ta emot andras godkännande. Dessa önskningar skapar också behovet av att öka sin sociala status, öka inkomsten, prestige, belöningar för arbete. Enhver stormarknadssäljare, drömmar om en regissör, ​​en sjuksköterska på ett sjukhus vill bli en läkare, en soldat general och en underordnad chef. En sådan social motivation hos en person bidrar till sin självbekräftelse, uppmuntrar en person att uppnå en högre status i samhället.

Den starkaste motivationen för en persons sociala handlingar är lydnad mot auktoritet, verkställighet av de äldste orden, överensstämmelse med makten, även om de inte alltid är gynnsamma för oss. Så, till exempel, enligt direktörens order, sänker arbetstagarna av företag farliga ämnen till reservoarer, med vetskap om att detta skadar miljön.

En annan typ av socio-psykologisk motivation är en önskan att nå nivån av kända, populära och framgångsrika personligheter. Detta manifesteras i imitation av unga idoler, kopiering av beteendemodellen och stilen av sångare, aktörer, politiker etc.

Utgående från allt uppstår slutsatsen att förhållandet mellan social motivation och rationellt beteende hos en person är sammanhängande begrepp där individens önskan växer i behov.