Personlig hygien hos studenten

Skolbarns personliga hygien innehåller regler som syftar till att bevara och stärka barnets hälsa. För att uppfylla dem måste man hålla sig till dagens rationella regim, rätt näring, växelverkan av fysisk och mental arbetskraft, arbete och fritid, och iakttagandet av personlig hygien, i ordets snäva bemärkelse. Dessutom är hygienutbildning en integrerad del av allmän utbildning, under vilken barnet är hygieniskt, vilket är en integrerad del av en persons kulturella beteende.

Grundläggande hygienregler för skolbarn

  1. Studentens personliga hygien är den första regeln, som består av kraven på att hålla kroppen ren, kläder och hemma. Barnet måste läras varje morgon för att tvätta sitt ansikte, händer, nacke, borsta tänderna. Det är också nödvändigt att tvätta efter en promenad. På kvällen ska du ta vattenprocedurer och lägga på rena kläder innan du lägger dig. Händerna, såväl som naglarna på fingrarna och tårna, kräver särskild vård. För att säkerställa att den långa naglarna inte ackumuleras, måste de noggrant trimmas en gång varannan vecka eller mer efter behov. Det är mycket viktigt att tvätta händerna innan du äter, efter eventuellt smutsigt arbete, efter att ha gått på toaletten och på olika offentliga platser. Personlig hygien inkluderar också hygien i vardagen - luftar rummet, tar hand om personliga kläder och sängkläder, vilket skapar en möjlig miljö för sömn och vila.
  2. Huvudbehovet för livsmedelshygien för skolbarn är att matintaget ska göras varje dag på en strikt bestämd tid. Eleverna bör äta minst 4 gånger om dagen. Maten ska vara nyberedd, balanserad och ha en trevlig lukt och utseende. Det finns ett behov att inte skynda på, medan du noggrant tuggar, och också när du äter en skolpojke ska inte distraheras och prata.
  3. En annan regel som varje skolbarn måste observera är mentalvårdens hygien. Huvudsyftet med denna hygien är långvarigt bevarande av hög mental effektivitet och förebyggande av snabb utmattning. För detta måste barnet observera en viss dagordning. Börja arbetet ska vara gradvis, samtidigt som du behåller konsekvens och systematisk. Dessutom ökar effektiviteten i mentala arbeten med koncentrerad uppmärksamhet, assiduity och precision.
  4. Du bör inte glömma växlingen av arbete och vila. För att följa denna regel är skolbarns arbetsplats av stor betydelse. Det är mycket viktigt att skapa en gynnsam arbetsmiljö för den studerande på arbetsplatsen. Först och främst bör rätt arbetsställning göras, vilket beror på rationaliteten hos bordet och stoldesignen. Arbetsplatsen ska vara tillräckligt tänd, och rummet ska ha ren luft och en gynnsam temperatur.

Om dina barn alltid kommer att följa dessa regler tror jag att de alltid kommer att vara friska, rena och städa.