Ikonen "Frälsaren inte gjord av händer" - från vad som skyddar, i vilket hjälper?

Bra för troende är ikonen "Frälsaren inte gjord av händer" - en av de tidigaste ortodoxa bilderna, där Kristi ansikte är representerat. Betydelsen av denna bild likställs med korsfästelsen. Det finns flera listor som lämnats av välkända författare.

"Frälsaren inte gjord av händer" - Ursprungshistoria

Många undrade var bilden av Kristi ansikte kom ifrån, om ingenting sägs om det i Bibeln, och kyrkan ger bevarade minsta beskrivningar av utseende? Ikonens historia "Frälsaren inte gjord av händer" indikerar att personuppgifterna uppmärksammades av den romerske historikern Eusebius. Guvernören i Edessa, Avgar, var allvarligt sjuk, och han skickade en konstnär till Kristus för att skriva sitt porträtt. Han kunde inte klara av uppgiften, för att han var blindad av den gudomliga utrymmet.

Då tog Jesus tyget (ubrus) och torkade ansiktet på dem. Ett mirakel hände här - ansiktets avtryck överfördes till frågan. Bilden heter "inte gjord av händer", eftersom den skapades inte av mänskliga händer. Så visade ikonen "Frälsaren inte gjord av händer". Konstnären tog tyget med ett ansikte mot kungen, som hade tagit det i sina händer, läktes. Sedan dess har bilden gjort många mirakel och fortsätter detta arbete tills nu.

Vem skrev "Frälsaren inte gjord av händer"?

De första listorna med ikoner började dyka upp strax efter etableringen av kristendomen i Ryssland. Man tror att dessa var bysantinska och grekiska kopior. Ikonen "Frälsaren inte gjord av händer", vars författare var Frälsaren själv, förvarades av kung Avgar, och dess beskrivning kom till oss genom handlingar. Det finns flera viktiga detaljer som du bör uppmärksamma när du överväger ett porträtt:

  1. Materia med ett fingeravtryck sträcktes på en träbas och den här bilden är den enda bilden av Jesus som en människa. I andra ikoner är Kristus representerad eller med vissa attribut eller utförande av vissa åtgärder.
  2. Bilden av "Frälsaren inte gjord av händer" studeras obligatoriskt i ikonens målare. Dessutom måste de göra listan som sitt första oberoende arbete.
  3. Endast på den här symbolen är Jesus representerad med en nimbus av en sluten typ, som är en symbol för harmoni och indikerar världens fullbordande.
  4. En annan viktig nyans av ikonen "Frälsaren inte gjord av händer" - Frälsarens ansikte är avbildad symmetriskt, men endast ögonen är svagt avfasade på sidan, vilket gör bilden mer levande. Bilden är symmetrisk inte bara för att den indikerar symmetrin av allt som Gud skapade.
  5. Frälsarens ansikte uttrycker varken smärta eller lidande. Titta på bilden kan du se fred , balans och frihet från alla känslor. Många troende anser att han är personifieringen av "ren skönhet".
  6. Ikonen visar en skaka, men bilderna visar inte bara huvudet, utan också axlarna, men här är de frånvarande. Denna detalj tolkas på olika sätt, så man tror att huvudet indikerar själens primat över kroppen, och det tjänar också som en påminnelse om att kyrkans huvudsakliga sak är Kristus.
  7. I de flesta fall avbildas ansiktet på bakgrunden av vävnad med olika typer av veck. Det finns alternativ när porträttet presenteras mot en tegelvägg. I vissa traditioner vilar du på vingarna av änglarna.

"Frälsaren inte gjord av händer" Andrey Rublev

En välkänd konstnär presenterade ett stort antal ikoner för världen och bilden av Jesus Kristus var av stor betydelse för honom. Författaren har sina lätt igenkännliga egenskaper, till exempel mjuka övergångar av ljus in i skuggan, som är helt motsatta kontrast. Ikonen "Frälsaren inte gjord av händer", som författats av Andrei Rublev, betonar den extraordinära mjukheten i Kristi själ, för vilken ett mildt varmt intervall användes. På grund av detta kallas ikonen "luminiferous". Den bild som representerades av konstnären var motsatsen till bysantinska traditioner.

"Frälsaren inte gjord av händer" Simon Ushakov

År 1658 skapade konstnären sitt mest kända verk - Jesu ansikte "Frälsaren Inte Gjord av Händer". Ikonen skrevs för klostret, som ligger i Sergiev Posad. Den har en liten storlek - 53x42 cm. Symbolen på Simon Ushakov "Frälsaren Inte Gjord av Händer" målades på ett träd med tempera och författaren som använde sig för att skriva konstnärliga tekniker som var karakteristiska för den tiden. Bilden är markerad med en full ritning av ansiktsfunktionerna och en svartvitt volymöverföring.

Vad hjälper ikonen "Frälsaren inte gjord av händer"?

Den stora bilden av Jesus Kristus kan bli ett troget skydd av människor, men för detta är det nödvändigt att upprätta en bön dialog med honom. Om du är intresserad av vad ikonen "Frälsare som inte är gjord av händer" skyddar, är det värt att veta att det skyddar mot många sjukdomar och olika negativ riktade mot en person från utsidan. Dessutom bjuder före bilden handlar om att rädda själen, för nära människor och barn. Uppriktiga överklaganden hjälper till att förbättra välbefinnandet, hitta arbete och klara av olika sekulära frågor.

Bön "Jag kommer att rädda det Heliga Ansiktet"

Du kan referera till bilden i dina egna ord, det viktigaste är att göra det med ett rent hjärta. Den enklaste bön som är känd för varje troende person är "vår Fader". Det gavs till människor av Jesus själv under sitt jordiska liv. Det finns en annan enkel bön, "Jag räddar Frälsaren", vars text presenteras nedan. Läs den varje dag när som helst när hjärtat kräver det.

Akatist "Jag kommer att rädda det Heliga Ansiktet"

En berömd psalm eller en akat, precis som bön används för att vända sig till de högre krafterna för hjälp. Det kan läsas självständigt hemma. Akatist "Rädda det Heliga Ansiktet", vars text helt enkelt kan lyssnas, hjälper till att bli av med dåliga tankar, få osynligt stöd och tro på dig själv. Kom ihåg att det sjunger att det måste stå, utom i speciella fall (när det finns problem med hälsan).