Bön av ånger

Vårt liv blir en dyster dungeon, från vilken vi desperat söker en väg ut, men förstår inte varför vi kom hit. Vi är engagerade i någon form av affärer, fussing, skynda, men var? Vi glömde det viktigaste, att Gud älskar oss som vi är. Och inte för något bra, vad vi gjorde med honom, men bara så. När du vet att du är älskad, och livet blir lättare.

Vad är den penitenta bönen?

Penitential bön är de ord som utges av en person till Gud, med förverkligandet av behovet av hans deltagande i mänskligt liv. I denna bön erkänner vi vår syndighet och ber om förlåtelse för våra handlingar och tankar och ber också Herren att hjälpa oss att reformera.

Bön av ånger och förlåtelse betyder inte automatisk frälsning och frälsning från syndens allvar. De visar bara din ånger, som måste vara full av allt mänskligt liv.

Aspekter av penitential bön

Det första som bör innehålla bönen av ånger till Herren är en ödmjuk omvändelse i gärningen. Bibeln säger att vi är alla syndare, och vi måste erkänna det. På grund av våra synder förtjänar vi evigt straff, men vi ber Gud att få barmhärtighet över oss och släppa våra synder.

Det andra är förverkligandet av vad Gud har gjort för oss. Gud älskar mänskligheten och därför offrade han sin son i vår frälsning. Han skickade Jesus till jorden, som avslöjade sanningen för oss och levde ett syndlöst liv som dör på korset för oss. Han accepterade vårt straff, och som ett bevis på segern över synden steg han upp från de döda.

Tack vare honom söker vi Guds förlåtelse genom ångerbønnen för syndernas förlåtelse. Allt som krävs av en kristen är att tro att Jesus dog för oss och steg från de döda.

Den bästa bön av ånger är det som en person uttrycker uppriktigt, som kommer från hjärtat, uppvärmt av troens tro och förverkligandet av sin syndighet. Omvändelse kan uttryckas i dina egna ord, speciella "magiska" ord och ritualer behövs inte här, fråga bara Gud om förlåtelse och han kommer att höra dig.

Men det är fortfarande rekommenderat att lära sig minst en penitential bön. Kyrkböner är bra för att de skrevs under de heliga instruktionerna. De är en speciell ljudvibration, för att de inte bara är ord, bokstäver, ljud, utan från en helig person.

Nästa omvänt bön måste läsas dagligen:

"Jag bekänner Dig, Herren min Gud och Skaparen, i den heliga treenigheten, en som är förhärligad och dyrkad av Fadern och Sonen och den Helige Ande, alla mina synder som är suddiga hela min mage och varje timme och nu och i Förgångna dagar och nätter, genom handling, ord, tanke, bekännelse, piratkopiering, sekretion, tomgångssamtal, motlöshet, latskap, olydnad, olydnad, förtal, fördömelse, försumlighet, fåfänga, polyhumanism, förskingring, felaktighet, dåligt beteende, mutor, svartsjuka, avund , minnes, inte och mina sinnen: syn, hörsel, lukt, smak, beröring och andra mina synder, själfulla och kroppsliga, som är som din Gud och min vrede, och min nästa, de som är orättvisa. Jag är ledsen för dem, jag representerar min vin till dig till min Gud . Och jag har vilja att ångra mig: Jag skärpa, Herre min Gud, hjälp mig med tårar, jag beder dig till mig: Kom, förlåt mig, förlåt mig för din barmhärtighet, och förlåt mig från alla dessa, som redan har syndat för Dig som gott och godmäktigt. "

Sacrament of Penance

I kristendomen finns det inte bara övar av daglig omvändelse utan också ett speciellt sakrament som kallas Confession. I trosbekännelsens sakrament omger de troende sina synder inför Herren och uttalar dem inför prästen. Och prästen, utrustad med Guds kraft, förlåter honom dessa synder och instruerar på en rättfärdig livsstil.