Heparin - injektioner

Heparin är ett läkemedel som är en antikoagulant av direkt åtgärd, det hämmar blodpropp. Detta läkemedel produceras i form av former för extern användning och vätska för injektion. Men brukar använda en lösning av heparin, eftersom det snabbt börjar sakta ner bildningen av fibrin.

Indikationer för användning av heparin

Efter införandet av heparin aktiveras blodförflyttningen i njurarna, den cerebrala blodcirkulationen förändras och verkan av vissa enzymer minskar. Det är därför ofta dessa injektioner används för att behandla och förebygga hjärtinfarkt. Tilldela ett sådant läkemedel i stora mängder och med lungemboli.

Indikationer för användning av heparin är också:

I reducerade doser används detta läkemedel för att förhindra venös tromboembolism och med DIC-syndrom i den första fasen.

De använder injektioner av heparin och med kirurgiska ingrepp, så att patientens blod inte viks för snabbt.

Metod för applicering av heparin

Den snabbaste effekten uppträder efter intravenös injektion av heparin. De som har haft en intramuskulär injektion kan inte agera förrän efter femton eller trettio minuter, och om injektionen görs under huden, börjar Heparininsatsen på ungefär en timme.

När detta läkemedel förskrivs som en förebyggande åtgärd, lägger man oftast en subkutan injektion i magen för fem tusen enheter. Mellan sådana injektioner bör det finnas intervaller från 8 till 12 timmar. Det är strängt förbjudet att hugga heparin subkutant till samma plats.

För behandling används olika doser av detta läkemedel, vilka väljs av läkaren beroende på arten och typen av sjukdomen och de individuella egenskaperna hos patientens kropp. Varken administrering av injektioner av heparin i buken eller användning av läkemedlet med andra läkemedel kan ordineras utan varning av läkaren, eftersom en sådan antikoagulant samverkar med många läkemedel. Men här samtidigt att använda Heparin och vitaminer eller biologiskt aktiva tillsatser är det möjligt utan rädsla.

Att späda läkemedelsanvändningen fysiologisk lösning, eftersom den inte kan blandas med andra läkemedel i en spruta. Funktioner med introduktionen av heparin är att efter intramuskulär administrering, bildandet av hematom och med långvarig behandling med detta läkemedel kan det finnas biverkningar:

Kontraindikationer mot användning av heparin

Var försiktig, Heparin ska användas under graviditet och under amning. Endast efter att ha råd med en läkare kan denna medicin användas för dem som lider av en polyvalent allergi.

Lägg inte ett skott av heparin i buken, intravenöst eller intramuskulärt, om patienten identifierar:

Använd inte läkemedlet för dem som nyligen har haft kirurgi i ögon, hjärna, lever eller prostata.