En roman med en chef: är det värt att börja?

Av alla slags service romaner är kanske den farligaste en romantik med någon som står högre på karriärstegen. I slutändan skulle det till och med uppfattas att kollegor på ett annat sätt uppfattar om anknytningsobjektet var ingenjör från en närliggande avdelning.

En roman med en chef är ett mycket tvetydigt fenomen, vilket innebär stora problem på jobbet, och bara en obekväm situation, om du inte lyckas. Innan du ens börjar en kärleksaffär med din chef, bör du väga allt ordentligt. Vilken kärlek som helst kan förebyggas i ett tidigt skede och ignoreras. Men om du gav känslorna ett drag, och till och med lärde sig att de är gemensamma, kommer du redan vara svårt att sluta. Så försök att tänka igenom saker:

  1. När det finns rykten på kontoret som du har en affär med chefen är det kanske inte det bästa sättet att reflektera över ditt rykte och relationer med laget.
  2. En romantik med en giftig chef betyder i de flesta fall att han kommer att betala dig lite tid och aldrig bli din. Ska jag slösa bort tiden på det?
  3. En service romantik med en chef kan vara till nytta för din karriär och lön, men när det är över kommer du att finna dig själv i en mycket oenigbar position.
  4. Om chefen är fri och han själv ger dig tecken på uppmärksamhet, måste du omedelbart bestämma om du accepterar eller avvisar det. Det finns många fall av förföljelse av män, och det är inte alltid trevligt för en tjej.
  5. Tänk som en schackspelare, några rör sig framåt. Vilken är sannolikheten att du på grund av denna roman inte behöver ändra ditt arbete i framtiden? Om arbetsplatsen är dyr för dig, måste du väga den noggrant.

I vilket fall som helst, om du styrs av sunt förnuft, och inte intryck av sagor och romansk romaner, kan du säkert rimligen bedöma situationen och bestämma om spelet är värt ljuset.