Är förlossningskapital vid tvillingarnas födelse?

En glad händelse - tvillingarna visade sig. Efter semesteret, grattis och anpassning till ett nytt liv löser ofta glada föräldrar frågor om registrering av dokument för nyfödda och naturligtvis vänder sig till specialister, bestämmer huruvida moderkapitalet placeras vid tvillingarnas födelse och hur det utfärdas. Här fanns det vissa missförstånd. Vissa tror att sådan hjälp ges efter den andra födelsen, och om tvillingarna är första födda, då är det omöjligt. Andra tror att om nyfödda har syskon, läggs betalningen i dubbel storlek.

Låt oss titta på två fall: är moderns huvudstad ges vid tvillingarnas födelse, om det är första eller andra födelsen.

När småbarnen är förstfödda läggs ovanstående materialstöd till föräldrarna. I det här fallet anses ett barn vara det andra barnet och betalningen ges för födseln. Moderns huvudstad läggs till familjen för det andra barnet.

Om familjen redan hade ett första barn före tvillingen, så är en av tvillingarna den andra. Materialhjälp i denna situation betalas också i ett enda belopp.

Hur ges moderskap vid tvillingarnas födelse?

För att få en betalning måste pensionsfonden vara försedd med

I detta fall är det nödvändigt att följande villkor är uppfyllda:

Föräldrar till tvillingar spenderar också sin moderskapskapital som vanligt: ​​för inköp av bostäder, mammas pension, träning tre år efter tvillingarna av tvillingar.