Vad är CSW och hur blir du av med det?

Anser du dig själv en viktig person, så viktig att ingen kan klara sig utan din hjälp? Som regel är det här hur människor med överdriven CWs tänker. Kanske kan det tyckas löjligt för dem, men sådant beteende är lite smärtsamt, så det är nödvändigt för dem som strävar efter perfektion för att förstå vad CSV är.

Hur avkrypterar CSW?

Mest troligt har du ofta träffat Internet på en sådan förkortning, som ligger i närheten av en missnöjd person eller en varelse. Vad menas med CSW är en rimlig fråga för dem som verkligen vill veta vad som ligger bakom dessa tre bokstäver. En känsla av självbetydelse är vad dechiffreringen av denna förkortning ser ut. Vissa experter kompletterar det med ett ord som fåfänga.

En person med en överdriven CSV är väldigt mottaglig och reaktiv mot de handlingar och ord av kritik som kommer till honom från andra. Sådana människor upplever ofta en känsla av underlägsenhet, underlägsenhet och självkritik. De kännetecknas av snabb humör och aggression. Och allt eftersom de anser sig vara annorlunda i jämförelse med alla andra.

En känsla av självbetydelse - psykologi

Många människor som i varierande grad har ett sådant temperament, kan inte på ett adekvat sätt bedöma deras psykologiska tillstånd. De är helt övertygade om att deras sätt att leva är det mest korrekta, därför lyssnar de inte på råd från främlingar, inklusive deras släktingar. Den ökade CSV karaktäriserar en person som en självisk person, för vilken alla gränser och gränser måste nödvändigtvis uppenbaras.

CSV hos kvinnor förekommer mycket oftare än i det starkare könet. Och det här är en ganska förståelig förklaring. En kvinna är hennes mamma och hustru, som enligt många borde hålla allt under hennes kontroll. Av den anledningen tror de flesta hemmafruar att hela världen kommer att sluta om de inte gör det eller hemarbetet. Dessutom är många kvinnor vana att tro att alla handlingar hos dem runt henne inte är rätt, så de är angelägna om att göra affärer och utan att lägga in deras råd, vilket från utsidan ser ut som påläggning av andras synvinkel.

CSW - är det bra eller dåligt?

Vad är CSW, vi hittade redan. Nu måste vi förstå vad rollen av denna temperamentkvalitet i människans liv. Många av oss är säkra på att en känsla av självbetydelse är en synonym för självkänsla . Detta är dock en felaktig åsikt. När en känsla av värdighet påverkas, betyder det att en person med vilje vill skänka för att förolämpa. När det gäller CSV talar vi om kritik, som endast avser mänsklig självkärlek och stolthet, som aldrig har ansetts vara ett positivt karaktärsdrag .

Att ha förlorat känslan av självbetydelse blir osåriga, för det finns ingen känslomässig reaktion på antingen ord eller gärningar. Frånvaron av CSF ger personen självförtroendet, för när vi är borta från imaginära bilder har vi inget mer att förlora. Utgående från det föregående framgår det att en överdriven CSV inte är en bra egenskap hos temperament.

CBC-syndromet

Det är extremt svårt att spåra utvecklingen av denna karaktärskvalitet. Kvalificerade specialister karaktäriserar den överskattade CSV i manifestationen av det "utmärkta arbetarens syndrom", det vill säga den person som är van att räkna med endast med hans synvinkel och med ingen annan. Sådana människor har som regel överdriven arrogans, hamovatostyu och samtidigt en viss frihet, som förklaras mycket enkelt: för en brist på en smartare person i närheten föredrar sådana individer att gå i pension från tid till annan och njuta av sin egoentrism och överlägsenhet gentemot andra.

Tecken på CSW

Bestäm om en person har en känsla av självbetydelse eller inte, är inte så lätt. Forskare härledde sin egen teori, enligt vilken personer med CSV beter sig enligt följande scenario:

  1. Mentorsyndrom . Detta är fallet när en person försöker ålägga sin synvinkel och världsuppfattning på alla.
  2. Tvister . Frekventa stridigheter med partners och bara med vänner, under vilka en individ som har en överdriven CSW, försöker bevisa sin synvinkel samtidigt som han leder alla möjliga, ibland obefogade bevis.
  3. Motivering . Öka självkänslan genom att avslöja dig med den bästa, kanske osanne sidan.
  4. Att locka andras uppmärksamhet . Ett annat sätt att höja självkänslan, lusten att vara i centrum för alla händelser. Och plötsligt kommer något att hända utan sitt deltagande - det här blir universets sammanbrott.
  5. En levande känsla av hämnd . I det här fallet börjar en person hämnas för den kritik som uttrycks i hans riktning. Och även om hon presenterades på ärendet, kan inte samma straff, vare sig verbalt eller fysiskt, undvikas.
  6. Infatuation i bristerna hos andra människor . Detta är kanske det mest slående exemplet på CSW: s manifestation. Mot bakgrund av andras misstag försöker sådana människor att klättra högsta steget i piedestalen och visa att de är de mest irreproachable.

En känsla av självbetydelse - hur man kan bli av med?

Definitionerna av vad som är CSV är inte tillräckligt för att bli av med detta inte riktigt bra karaktärskvalitet. Du behöver veta hur man hanterar detta problem. När QSW stängs av skal åtgärder vidtas för att utesluta det. Tja, om du kan märka denna defekt i dig själv. Det är mycket värre om du är helt säker på din rättighet. I det här fallet är det bättre att uppmärksamma de närmaste människorna. De kommer verkligen inte att råda de dåliga. Så, genom att rita en parallell mellan ditt beteende och ovanstående egenskaper kan du enkelt avgöra om du har överskattat CSW eller inte.

Hur sänker man CBC?

Att bli av med denna kvalitet är det viktigaste steget till ett helt liv, där det inte finns någon själviskhet och kritik. Nivån på CSV kan lätt minskas:

Hur man höjer CBC?

Det är ofta möjligt att stöta på personer som inte har någon egen betydelse. Det verkar som att detta borde glädjas, för att det inte finns någon stolthet, ingen fåfänglighet, ingen egocentrism. Men inte allt är så enkelt. Undervurderad CSV kan orsaka personproblem inte mindre än en överflöd av detta karaktärsdrag, så du behöver veta tekniker som hjälper till att öka din känsla av självbetydelse.

Så här ökar du CSV: