Cefalosporiner 5 generationer

Medicinteknik utvecklas intensivt, särskilt när det gäller att utveckla nya läkemedel. Cefalosporiner från den 5: e generationen idag är ett av de mest progressiva områdena för farmakologi, som får stor uppmärksamhet i det medicinska samhället, med tanke på den snabba anpassningen av bakterier till antimikrobiella läkemedel.

Antibiotika av gruppen av cefalosporiner

Till skillnad från de tidigaste penicillindrogena är dessa ämnen mer resistenta mot enzymer som frigörs av patogena mikroorganismer. Cefalosporiner förlorar inte sin skadliga effekt på bakterier, oavsett typ (gram-positiv eller gram-negativ). De är effektiva mot de flesta coccal, rodliknande organismer.

Antibiotika 1-3 generationer är inte särskilt effektiva mot enterokocker, medan moderna cephalosporiner framgångsrikt kämpar med sådana mikrober, tränger in i deras cellmembran direkt efter första inträdet i kroppen.

Det är också värt att notera att trots de höga toxiciteten hos kemikalier för patologiska bakterier har de beskrivna antibiotika en minimal effekt på de inre organen, det mänskliga immunsystemet.

Cephalosporiner, på grund av ett mycket brett spektrum av åtgärder, används vid behandling av sådana sjukdomar:

I regel antar den nya generationen cefalosporiner en mindre långvarig behandlingstid, som är ca 7 men inte mer än 10 dagar. En sådan tidsperiod säkerställer uppnåendet av den önskade terapeutiska koncentrationen av den aktiva substansen i kroppen, men orsakar inte symtom på förgiftning, leverskada eller immunosuppression.

Cefalosporiner 5 generationer i ampuller för infusioner

Det enda registrerade och godkända antibiotikumet för den undersökta gruppen är Zefter, som tillverkas i Belgien. Aktiv del av läkemedlet är medocaryl ceftobiprol.

Detta ämne är ett antimikrobiellt läkemedel som är effektivt mot majoriteten av stafylokocker och streptokocker , resistenta mot cefalosporiner från tidiga generationer, såväl som penicillinpreparat. Dessutom är ceftobiprol aktiv mot gram-positiva och gram-negativa aerober. Det är värt att notera att infektionens mutagena aktivitet är extremt sällsynt när den behandlas med en medicin. Vanligtvis anpassar bakterierna inte antibiotikumet.

Det är viktigt att Zefter har minsta förmåga att korsa interaktion med andra droger, inklusive - antimikrobiella läkemedel och penicilliner. I detta fall absorberas läkemedlet snabbt i blodet och metaboliseras väl med huvudsakligen genom njurarna. Koncentrationen av den aktiva substansen når dess maximala värden endast vid administreringstillfället.

Cetofibiprol finns i form av ett pulver avsedda för utspädning med glukos, lidokain eller destillerat vatten i en mängd av 500 ml för intravenösa infusioner (droppare). Så länge som cefalosporiner från den 5: e generationen inte produceras i tabletter, eftersom en sådan läkemedelsadministration inte uppnår den nödvändiga nivån av absorption och terapeutisk effekt.