Vad är bättre - en konvektor eller en oljevärmare?

Ofta upplever människor brist på värme i hemmet eller lägenheten och därför tänker på att köpa ytterligare värmare. De mest populära av dem för idag är olja eller konvektionstyp.

Principen för uppvärmning i både, och i den andra, samma konvektion. Vägen för luftrörelsen skiljer sig åt. Och här frågar folk sig själva: Vad är bättre - en konvektor eller en oljevärmare? Och för att förstå detta erbjuder vi en jämförande egenskap hos dessa enheter.

Hur skiljer konvektorn sig från oljevärmaren?

För att jämföra en oljevärmare och en konvektor, låt oss överväga fördelarna och nackdelarna med en och den andra anordningen.

Så fördelarna med en oljevärmare. Initialt kostar de mindre och i efterföljande underhållskostnader mindre, inklusive elräkningarna. Sådana anordningar kräver mindre el än andra typer av värmare. Samtidigt håller de sig varmt i rummet under lång tid.

Små dimensioner och rörlighet gör det möjligt att använda enheten nästan överallt - även under bordet. De är mycket säkrare när det gäller bränder, det vill säga för att förhindra en farlig situation, är det inte nödvändigt att rengöra alla föremål runt när du slår på den.

Låt oss nu titta på fördelarna med konvektorn. De värmer upp luften mycket snabbare. Och om det finns ett system med luftuttag i ditt hus, kommer konvektorerna snabbt att värma upp alla lediga rum. I detta fall kommer värmen att fördelas jämnt, i motsats till användningen av värmare.

Utan närvaro av ett system med luftutlopp finns denna fördel inte för konvektorer, men de värmer fortfarande upp rummet ganska snabbt.

Nu om bristerna. Låt oss först titta på bristerna hos oljevärmare . Som det blev klart, värmer de upp rummet mer långsamt. Först värms oljan upp, och först då börjar uppvärmningen av luften. Så processen försenas under en längre tid.

Det är svårt att värma stora rum med en oljevärmare, om du inte lämnar dem kontinuerligt, vilket är fyllt med en stor faktura för användning av el. Dessutom är det farligt när oljeläckage uppstår. Detta kan orsaka brännskador och irritation i huden.

Nackdelar med konvektorn . På dem reduceras de till det efter en viss tid efter arbetets början blir de mindre effektiva eftersom värmen går till taket. Och om det finns ett utkast i rummet, kan återcirkulationen av kall luft genom värmaren leda till överhettning.

Dessutom är konvektorer ofta orsaken till brand i hemmet. Och i underhållet är de dyra på grund av den stora förbrukningen av el.

Vad ska man välja - konvektor eller oljevärmare?

Med frågan om vilken värmare som är mer ekonomisk - olja eller konvektor, har vi bestämt oss. Allt är relativt här, eftersom en oljepump faktiskt drar mindre el från uttaget, men det behöver mer tid för högkvalitativ uppvärmning. Så båda alternativen är ekonomiska eller inte beroende på situationen.

En ytterligare fördel med konvektorer är att vägg- och sockelmodellerna kan vara hängde på väggen, ersätta dem med centralvärme radiatorer. Detta sparar utrymme på golvet, vilket gör det enklare att rengöra.

Båda enheterna är miljövänliga, eftersom de inte brinner syre, eftersom det inte finns någon öppen eld i heller. Även om de ökar damm i arbetsprocessen. Utan det är inte värmaren eller värmaren inte färdig.

Valet av denna eller den varianten bör vägas och baseras också på enhetens livslängd. I praktiken har man redan upptäckt att konvektorer arbetar utan förluster längre än oljevärmare. Och deras höga kostnad är motiverad av detta faktum.