Monocyter sänks

Många människor är mycket intresserade av att känna till sina blodprovresultat, och därför försöker de noga efter att ha fått en kupong med resultat på sina händer. Och just nu betyder det inte alls att patientens namn och frasen "blodprov" kommer att vara förståeligt på papper. Men intresset för undersökningens resultat är helt berättigat, eftersom viktiga slutsatser kan baseras på deras betydelse. Det är värt att titta närmare på linjen som anger antalet monocyter. Att avsluta antalet monocyter utanför det normala området kan innebära närvaron av en mycket allvarlig sjukdom, som du bara behöver lära dig så snart som möjligt.

Normen för monocyter i blodet

En vuxen, en kvinna eller en man, brukar ha en monocytnivå inom 3-11% av det totala antalet leukocyter som de hör till (det vill säga 450 celler per 1 ml blod). Ett sådant resultat anses vara normen. Nivån av monocyter skiljer sig åt för personer i olika åldrar och nationaliteter. I det andra fallet är skillnaderna dock ganska obetydliga än när man jämför monocyter hos en vuxen och ett barn.

En ökning av monocytnivåerna kan indikera närvaron av en cancer, sepsis eller en vanlig svampsjukdom . Om monocyter är under det normala värdet kan orsakerna till detta vara rena processer i kroppen eller chocken. Det är mer detaljerat om orsakerna, på grund av vilka monocyter sänks.

Orsakerna till en minskning av nivån av monocyter i blodet

Fenomenet i vilket monocyter i blodet sänks kallas monocytopeni. När ett blodprov indikerar att monocyter sänks hos en vuxen kan orsakerna till detta vara följande:

Ibland kan monocyter sänkas hos kvinnor vid första gången efter födseln, speciellt om arbetet var svårt. Det är mycket viktigt att regelbundet kontrollera antalet monocyter i blodet under graviditeten, eftersom en avvikelse från normen kan ha en skadlig effekt på det framtida barnet.

Blodtest för att bestämma nivån av monocyter

För att bestämma nivån av monocyter är det nödvändigt att donera blod från fingret på tom mage, så att resultaten inte påverkas av socker och andra livsmedelskomponenter. Om en signifikant avvikelse från normen finns, analyseras vanligtvis för att bekräfta resultaten, och endast då behandlas behandlingen.

Behandling av monocytopeni

Om blodprovet visar att monocyter sänks, bör du definitivt rådgöra med din läkare. Det är bättre att göra det inom en snar framtid för att utesluta sjukdomsprogressionen vid dess närvaro.

Behandling av monocytopeni består i att eliminera orsakerna som orsakade det. Beroende på det specifika fallet kan den behandlande läkaren ordinera eller vice versa avbryta medicinerna, rekommendera att följa en viss diet. Ibland kan kirurgisk ingrepp vara nödvändig.

Att upprätthålla nivån av monocyter inom gränserna för normen är extremt viktigt, eftersom de spelar rollen som försvarare och förstörare av utländska agenter. Monocyter bekämpar smittsamma och svampsjukdomar, och även med cancer tumörer. Därför är det värt att noggrant behandla blodprovets resultat, speciellt om dess indikatorer inte motsvarar det önskade värdet.