Marknadsföringspartnerskap

De typer av partnerskap i näringslivet är inte så små (leasing, franchising, joint venture osv.). Varje form har sina egna särdrag, en egen verksamhetsfält, men för alla är parternas ömsesidiga önskan att dra största möjliga nytta av samarbetet detsamma. Och för att göra det möjligt måste du veta grunderna för marknadsföringspartnerskap (IGO). Med hjälp kan du bygga länkar och beroenden mellan företag (slutanvändaren) i den riktning som skulle vara önskvärt för båda parter.


Marknadsföring av partnerrelationer i affärer

IGO erkänner principen om traditionell marknadsföring - att identifiera och tillgodose kundbehoven bättre än konkurrenterna - men har sina egna särdrag, inte alla som inte överensstämmer med den klassiska definitionen av marknadsföring. Dessa skillnader, som samlas ihop, kan förändra företagets inställning till att bygga partnerskap, med utgångspunkt i de produkter som den producerar och slutar med organisationens struktur. Vi kan särskilja följande egenskaper för marknadsföring av partnerskap.

  1. Lusten att skapa nya värderingar för köpare, för att sedan distribuera dem bland producenter och konsumenter.
  2. Erkänna enskilda kunders nyckelroll, inte bara som köpare, men också för att bestämma de värden som de skulle vilja ta emot. IGO föreslår att arbeta med köparen för att skapa värde. Att producera värde tillsammans med köparen, och inte för honom, kan företaget öka sina intäkter genom att realisera detta värde.
  3. Företaget måste följa sin affärsstrategi och koncentrera sig på kunder. Samtidigt är företaget skyldigt att samordna sina affärsprocesser, kommunikation, teknik, utbildning av anställda för att producera de värden som önskas för köparen.
  4. Det förutsätter ett långt arbete från säljaren och köparen, som bör ske i realtid.
  5. Konstanta kunder bör värderas högre än enskilda konsumenter som byter partner vid varje transaktion. Genom att satsa På vanliga kunder ska företaget sträva efter att etablera ett närmare förhållande med dem.
  6. Lusten att skapa en relationskedja, inte bara inom organisationen, för produktion av värdet som behövs för köparen, men också utanför företaget - med partners på marknaden (leverantörer, mäklare i distributionskanalen, aktieägare).

Analysera alla särdrag hos IGO, det kan sägas att detta tillvägagångssätt förutsätter att man följer några etiska partnerskap för det långsiktiga samarbetet.