Värmare för akvarium

Värmaren för ett akvarium är en viktig del av utrustningen i en konstgjord reservoar som är lämplig för fiskens utveckling och liv. En sådan värmare är speciellt nödvändig i de fall där det är planerat att odla tropiska fiskar och vattenlevande växter som är mycket krävande för levnadsförhållandena.

Typ av vattenvärmare för akvarium

Värmaren för akvariet används för att värma vattnet till önskad temperatur och för att behålla denna indikator på konstant nivå, eftersom detta är en av de viktigaste förutsättningarna för invandrarnas hälsa och liv i en konstgjord reservoar.

Det finns flera typer av värmare. Ofta används nedsänkbara vattenvärmare av olika typer av material. De sätts in i akvariet och helt eller delvis nedsänkt i vatten, vilket ger upphov till värme vid uppvärmning. Kan vara av olika storlekar, inklusive mycket blygsamma, lämpliga som mini-värmare för ett litet akvarium .

Den andra typflödande vattenvärmaren med en termostat borttagen från akvariet. Installerad på vattenreningsfiltret. De låter dig ställa in temperaturen på vattnet utan att behöva hämta händerna i vattnet.

En annan typ är värmekabel. De placeras under marken och överför värme jämnt över akvariet. Detta är den optimala versionen av värmaren för ett runda akvarium.

Slutligen finns det särskilda värmemattor , som också placeras i botten under marken. De kan säkerställa en jämn och tillräckligt stark uppvärmning av vattnet.

Bra värmare för akvarium

En kvalitativ och lättanvänd vattenvärmare för akvariet ska vara utrustad med en termostat som reglerar graden av uppvärmning utan ägarens konstanta kontroll. En sådan termostat ställs in till en viss temperatur, värmer vattnet till detta värde och släcker sedan och börjar fungera igen endast när det är nödvändigt att återföra vattnet till inställda värden. För att värmaren ska kunna klara av den uppsatta uppgiften före det är det nödvändigt att välja ett aggregat som är lämpligt för kapaciteten till behållarens storlek. 1 Watt krävs för uppvärmning av 1 liter vatten, det vill säga om ditt akvarium är konstruerat för 19 liter, behöver du en värmare med en kapacitet på ca 19 watt. Man bör också komma ihåg att i stora akvarier kan vatten värmas ojämnt när endast en vattenvärmare används. I det här fallet är det bättre att jämnt placera flera värmare i olika delar av akvariet eller använda en värmekabel eller matta.