Syftet med och innebörden av det mänskliga livet

De viktigaste humaniora, psykologi och filosofi, syftet och innebörden av en persons liv bestäms på olika sätt. Det finns många tolkningar av dessa begrepp, och alla har rätt att bestämma vilken som är närmare honom.

Syftet med och innebörden av mänskligt liv ur psykologinsynpunkt

Ledande psykologer kan fortfarande inte komma överens om vad som menas med livets syfte och mening. En enda definition av dessa villkor existerar inte. Men varje person kan välja synvinkel, vilket tycks vara honom mest rationella. Till exempel antog A. Adler att syftet med en persons liv i meningsfull verksamhet, som i sin tur är en del av en stor övergripande design. Rysk forskare D.A. Leontev följde en liknande åsikt, trodde bara att betydelsen av aktivitet - inte en enda enhet, det måste finnas en hel uppsättning betydelser. I annat fall kommer målet om individens existens inte att uppnås. K. Rogers trodde att meningen med livet skulle vara allas eget, för varje enskild upplevelse genom vilken han uppfattar världen. V. Frankl skrev att tvättade existensen av personlighet stammar från betydelsen av hela samhällets existens. Den universella meningen och syftet med livet, enligt hans mening, existerar inte, det beror helt på vilken typ av socialt system. Freud definierade inte på något sätt meningen med att vara, men noterade att den som förnekar sin existens utan tvekan är sjuk. K. Jung trodde att självförverkligande är målet och innebörden av en persons liv, den fullständiga utföringsformen av sig själv, hans "jag", uppenbarelsen av sig själv som en integrerad individ.

Livets syfte och mening i form av filosofi

Filosofin ger inte heller ett entydigt svar på frågan, vad är det enda målet och meningen med en persons liv. Varje ström erbjuder sin egen tolkning av dessa begrepp. inklusive:

Filosofer-teologer tror att människan inte alls kan förstå innebörden och syftet med hans existens. Ja, han behöver inte det, det här är sfären av gudomlig providence.