Missförstånd i relationen - hur man hittar ett gemensamt språk?

Missförstånd i relationen är orsaken till bristen på kommunikation. Folk tror att de redan har grundligt förklarat kärnan, men i själva verket förstod inte samtalet dem eller missförstod dem. Studier som utförs av psykologer visar att de flesta människor tillskriver stor uttrycksförmåga för sitt tal, även om det i själva verket inte är verkligheten.

Vad är missförstånd?

Genom förståelse menas kunskapens syfte och sättet för mänsklig existens. Psykologiskt måste någon person förstås av andra människor, och han själv har ett behov av att förstå andra människors handlingar, naturfenomen, politiska relationer och många andra aspekter. Missförstånd och missförstånd är ett universellt problem, både på det offentliga området och i det personliga livet.

Varför finns det ett missförstånd?

Kategoriciteten hos många människor, bristen på vilja att acceptera eller höra en annan synvinkel leder till konfliktsituationer . Misforståelse är vägen till fiendskap, och anledningen till uppkomsten är en passionerad önskan att vinna i någon tvist eller ålägga sin egen rätt på andra. Misforståelser mellan människor är livligt beskrivna i litteraturen och de exempel som anges där visar att överbefolkning i stolthet leder till en begränsning av horisonten.

Missförstånd i relationerna

Alla människor är olika och detta uttalande är lika gammalt som världen. Problemet med missförstånd mellan människor kan uppstå inte bara för att det inte finns någon önskan att förstå, än mindre acceptera andras synvinkel, men också för att alla människor har olika värderingar, kultur och ett system av uppfattning. Människor med olika uppfattningssystem med stor svårighet kan förstå varandra. Vill du förklara något, bör en person tala ett språk som är tillgängligt och förståeligt för honom.

    Vi uppfattar alla uppgifter på olika sätt, beroende på vilken typ som psykologer singulerar fyra. Detta bestämmer i stor utsträckning vilken typ av relation som kommer att utvecklas mellan personer av olika slag.

  1. Visuella bilder - det mesta av informationen uppfattas med hjälp av synen, de beskriver sina känslor med hjälp av det visuella systemet. När det gäller att hantera dem är deras uppmärksamhet lättare att locka av vad de kan se och uppskatta första hand.
  2. Audials - ta emot merparten av informationen via hörselgången. För att förklara sin syn på sådana människor är det värt att komma ihåg att för sådana människor är talets intonation och höghet viktig och de kommer aldrig att uppfatta den som skriker eller använder förolämpande ord.
  3. Kinestetiki - Upplev världen runt och information genom känslor. De kommer bättre att förstå en annan person om han använder ord och fraser som beskriver något på sensationsnivån. Ord: känsla, känsla etc. nödvändigtvis locka uppmärksamhet hos en person av denna typ.
  4. Diskret - bara genom logiskt tänkande och förståelse av dem kan världen uppfattas. Bevis dem någonting, om möjligt, endast med hjälp av ett logiskt tillvägagångssätt och en idealiserad kedja av slutsatser.

Misunderstanding av föräldrar och barn

Problemet med fäder och barn har alltid funnits. Om du ignorerar skillnaden i generationer, uppstår misforståelser mellan föräldrar och barn av ett antal av samma skäl, i vilka ofta förälderna är skyldiga och inte barnet. Ett antal konflikter kan framgångsrikt undvikas om en vuxen slutar slåss och följer sin ställning. Varje familj är individ, men missförståndet i familjen som uppstått mellan föräldern och barnet är ofta detsamma.

Missförstånd mellan en man och en kvinna

Problem i förhållandet, på grund av det faktum att det finns någon eller all brist på ömsesidig förståelse, är för varje par. De som har lärt sig att hitta den gyllene medelvärdet och sitta vid förhandlingsbordet bor lyckligt ihop fram till ålderdom. Att lösa konflikter med de två vinnarna är ett klokt beslut, vilket kommer att vara bra för var och en av partnerna. Missförstånd mellan en man och en kvinna uttrycks i fem huvudproblem.

Hur tar man bort missförstånd i relationen?

Eventuella gräl som uppstår på grund av missförstånd bygger på illusioner. Någon läste likgiltighet i partnern, och någon bestämde sig för att de inte ville höra hans synvinkel, någon uttryckte det inte i beskrivningen av problemet, eller felaktigt beskrev det, och så vidare. För att undvika missförstånd rekommenderas det:

  1. Genomför ett välinformerat förhållningssätt när det gäller att hantera andra.
  2. Det är tydligt att låta andra veta vad du vill ha av dem.
  3. Formulera deras uttryck mycket tydligt.
  4. Det är värt att komma ihåg att ingen kan läsa tankar.