Isländska runor

Sedan XVII-talet, när den sista specialisten på Island dog i gissning och tolkning på runorna, kunde några av forskarna berätta om de isländska runorna, såväl som specialister i våra dagar. Detta är en av de minst utforskade sektionerna av spådom, men också en av de starkaste, som till exempel runicskador med isländska runor har en otrolig kraft, som bara kan avlägsnas i vissa fall.

Islandska runor har samma betydelse som skandinaviska , det vill säga de bär inte exakt språk, men de råder och ger endast antaganden. Isländska runor måste hanteras ganska snyggt, eftersom en sådan gissning ibland är bortom kraften hos till och med professionella. I det här fallet måste man vara välinformerad i tolkningen och användningen av isländska runor.

Använda isländska runor

Islandska runor har två sorter, som är kontraster, inte bara i deras namn utan också i deras tillämpning. De isländska runorna i den svarta serien har precis börjat i svart magi, eftersom det är ursprunget till de isländska runorna som hör samman med legenden om stavningen av flickans pojkvän. Det är från och med dess att dessa runor används för att styra förstörelse, en stavning, även om samma runor har ett värde tillbaka.

I legenden om tjejens stavning sägs att efter att killen målade några runor för att förtrolla en tjej till henne, kände hon sig dålig. När man såg en annan kille målade andra runor, varefter tjejerna blev ljusare. Således fanns det isländska runor vita rader. Dessa runor jag använder för den omvända åtgärden av den svarta runeserien, det vill säga avlägsnandet av förstörelse, borttagandet av det onda ögat , stavningen.

Oavsett vilka runor som används, bör du alltid vara extremt exakt och exakt i dina önskningar och handlingar, eftersom ibland kan trollkarlar inte klara av dem.