Hur man beter sig i en konfliktsituation?

För att lösa konflikten och veta hur man beter sig korrekt i en konfliktsituation är det nödvändigt att välja en beteendemodell som är lämplig för en viss situation. Det finns flera sätt att komma ifrån konflikten, som vart och ett ger deltagarna vissa fördelar.

Taktik av beteende i konfliktsituationer

Många människor vet inte hur man ska bete sig i en konfliktsituation. Enligt experter är konflikten lättare att förebygga i början. Om till exempel i början av diskussionen började samtalspartnern inte uppföra sig tillräckligt - att höja sin röst, ändra sin ton, uppträdde "anteckningar" av otrevlighet och orimliga påståenden, bör lugna sig och låta motståndaren tala. Som regel är det ganska svårt att vara lugn i en konfliktsituation. Men det är nödvändigt att göra detta, så att en person uttrycks, och man kan förstå hans missnöje för att förbereda argument som kommer att bryta motståndarens position. Dessutom är det mycket viktigt att förstå behovet av detta. När allt kommer omkring, om en person - en "rival" är en nära vän eller släkting, kan misshandlad beteende i en konfliktsituation leda till vrede, vilket kommer att orsaka en bortskämd relation.

Det finns situationer när en person drar in konflikten en samtalare och väntar på en liknande reaktion. I det här fallet, tänker på hur man kommer ut ur konfliktsituationen, bör du beakta detta och svara motståndaren med lugn och ett leende. Du kan också försöka rätta situationen med skämt, men bara i mått. Dessutom är det viktigt att låta samtalspartnern förstå att de är intresserade av fredslös upplösning av frågan.

Det finns praktiskt taget inga familjer som inte vet vilka skvaller som är. Mycket irriterande när det finns en konflikt med en älskad. Psykologer har fått reda på ett antal anledningar, på grund av vilka familjerätten uppstår:

  1. Bristande respekt för varandra. Dessutom, utan att märka, förnekar parterna, förödmjukar varandra. Till följd av detta finns brist på förtroende. Därför grundlösa svartsjuka och skandaler.
  2. Brist på romantik i relationen. Efter ett tag försvinner flört och mysterium. Och det finns en monotoni och tråkigt liv.
  3. Obefogad förväntan på representationer från familjelivet.
  4. Brist på uppmärksamhet, ömhet, omsorg och förståelse.
  5. Övergavs krav från makarna till varandra.

Om ett sken uppstår i familjen måste du försöka översätta det till en tvist. Du kan inte gå på förolämpande personligheter. När allt kommer då är huvudmålet att förnya en partner. I ett sådant krig kommer det inte att finnas några vinnare. Vi måste försöka tala ut och inte spara allt i oss själva. Enligt psykologer är de makar som är uppriktiga mot varandra mycket lyckligare än de som är tysta.

Strategi för konfliktlösning

En gång i en konfliktsituation är det nödvändigt att förstå att endast konfliktens utfall beror på den valda strategin för dess lösning. De mest positiva strategierna är kompromiss och konsensus. Kompromiss innebär parternas ömsesidiga medgivanden, och konsensus är ömsesidig vinst. För att uppnå det andra alternativet, Vi bör prioritera samarbete, även i mycket svåra frågor.

Du kan lösa konfliktsituationen genom att ta en paus, så svårt som det kan tyckas vid första anblicken. Dessutom kan man inte övertyga en motståndare mot sin åsikt. Det är nödvändigt att förstå att varje person kommer att försöka bevisa sin sanning och inte vilja lyssna på andra versioner och argument. Under diskussionen är det ibland bättre att låta samtalspersonalen stanna med din åsikt.

I verkliga livet kan konflikter sällan undvikas. Detta bör tas och i händelse av kontroversiella situationer försöka hitta rätt väg ut ur sådana fenomen.