D-dimer under graviditeten - normen i veckor

Ett sådant koncept, som D-dimer, i medicin anses allmänt vara enskilda fragment av fibrinfibrer i blodomloppet, en ökning av antalet som indikerar risken för blodproppar. Fragmenten själva är ingenting annat än produkterna med fibrinklyvning. Livslängden överstiger inte 6 timmar. Det är därför deras koncentration i blodet ständigt fluktuerar.

Särskild uppmärksamhet ägnas D-dimerindexet under graviditet, ständigt, varje vecka, jämförande med sin norm i blod. Betrakta denna markör mer detaljerat och försök beskriva i detalj hur det ska förändras under barnets bär.

D-dimerstandarder för graviditetens trimester

Först och främst vill jag notera att denna markör i sig inte kan indikera utvecklingen av någon överträdelse. Således kan en ändring i koncentrationen i blodet av fragment av fibrinfibrer endast betraktas som ett tecken. Det är därför som läkare alltid efter att ha fått resultatet av analys av D-dimer under graviditeten, vilket inte överensstämmer med normen, utse ytterligare studier. Med tanke på detta, borde en gravid kvinna under inga omständigheter försöka avkoda resultatet av sig själv, tk. Det kan bero på många faktorer (vilken typ av graviditet i kontot, en frukt eller flera etc.).

Om vi ​​pratar om normen för D-dimer under graviditeten, vars koncentration anges i ng / ml, då måste vi först och främst säga att under denna period ökar denna indikator. Detta är direkt relaterat till det faktum att aktiveringen av koagulationssystemet vid starten av gestationsprocessen sker i kvinnans kropp - varnar det mot eventuell inre blödning.

Redan från de första veckorna av att bära barnet, ökar koncentrationen av D-dimer i blodet hos en gravid kvinna. I detta fall är det troligt att koncentrationen i första trimestern ökar med en faktor på 1,5. Så, i början av processen med att bära barnet, är han inte mindre än 500 ng / ml, och vid slutet av första trimestern - 750.

Under graviditetens andra trimester fortsätter denna indikator att växa. Vid slutet av denna tidsperiod når dess koncentration 900 ng / ml. Det kan dock ofta överstiga 1000 ng / ml.

Under graviditetens tredje trimester i frånvaro av brott, d.v.s. I normala fall når koncentrationen av D-dimer i blodet 1500 ng / ml. Såsom det är lätt att beräkna är nivån av detta ämne i blodet nästan tre gånger högre än den siffra som observerades i början av graviditeten.

Hur utvärderas utvärderingen?

Som nämnts ovan tillåter denna indikator inte att korrekt bedöma situationen och används i de flesta fall som en extra studie i koagulogrammet.

Saken är att varje organism är individuell och dess biokemiska processer äger rum i olika takt. Det är därför som ovanstående D-dimer-normer är villkorliga och kan ofta överstiga de fastställda gränserna.

Vidare uppmärksammar läkarna alltid graviditetsprocessen, förekomsten av en historia av blodkoagulationssystemssjukdomar. Till exempel, när det gäller dubbla graviditeter, motsvarar nivån på D-dimer inte normen, och överstiger den väsentligt. Förklaringen av detta fenomen kan fungera som en förändring i kroppens hormonella system.

Såsom framgår av artikeln används således en markör såsom D-dimer som en ytterligare studie. Vid bedömning av resultaten kan man inte jämföra koncentrationen till de etablerade normerna, utan att ta hänsyn till graviditetens egenskaper.