Bön innan du äter

Grunden för det ortodoxa sättet att leva är bön innan man äter, vilket tjänar som en påminnelse till personen att han inte lever av bröd ensam. I bön, människor tackar Gud för att skicka dem mat som de kan dela med sina familjer.

Det är värt att notera att många religioner har en tradition att be innan de äter. Ortodoxi säger att mat inte är avsett för gluttony, men om det är välsignat, då kan en person få energi för kropp och sinne som gör det möjligt för honom att lära sig, prioritera rätt och leva rättvist.

Vilken bön ska jag läsa innan jag äter?

I kristna traditioner är det vanligt att samlas på ett matbord och äta. Bön av tacksamhet bör inte vara en predikan eller ett skämt, så det bästa alternativet är en enkel och snabb välsignelse. Det är viktigt att det finns en ikon i matsalen.

Vanligtvis säger en familjemedlem en bön, medan andra antingen upprepar allt för sig själv eller i låg röst, men i vissa hus finns det olika regler. Till exempel föredrar vissa chanting. I den kristna familjen får den äldsta familjemedlemmen rätten att säga tacksägelse eftersom han anses vara den mest klokt och erfarna.

Reglerna för att läsa ortodoxa bön innan de äter:

  1. Alla deltagare i måltiden tar händerna eller var och en lägger sina händer framför honom. Huvudet ska böjas ner. Du kan också hitta alternativ när du är i ortodoxibönen innan en måltid läses eller står på knäna.
  2. Innan du börjar läsa bönen, måste du vara tyst i en minut för att stämma in.
  3. Det är inte nödvändigt att uttala ord snabbt och tyst eftersom andra familjemedlemmar inte ska lyssna. Endast ord som talas från hjärtat kommer att nå Gud.
  4. Bön måste nödvändigtvis sluta med ordet "Amen".
  5. Tack till Gud tacka honom för maten och gemenskapen vid det kristna bordet.
  6. Under bönens läsning är det nödvändigt att döpa. Du kan också korsa din tallrik med mat, men när det är tomt, gör det, det är inte i något fall omöjligt.
  7. När bönen sägs stiga från bordet är det omöjligt, eftersom det bryter den välsignade cirkeln.

Ta reda på vilken bön du ska läsa innan du äter, det är värt att säga att du kan använda kända böner, till exempel "vår fader", eller du kan bara säga allt i dina egna ord. Förslagen bör vara koncisa. Låt oss överväga ett exempel:

"Välsigna denna måltid för vår kropp, Herre, och låt oss hålla U i våra hjärtan. Vi ber i Jesu namn, Amen. "

Det finns andra ortodoxa böner innan man äter, till exempel:

"Tack, herre, för det dagliga brödet och maten för det godas goda. Förlåt mig gluttony synd och skicka inte hungrig till förlossning. Låt det vara så nu, för evigt och för evigt. Amen. "

Efter tacksamhet till de högre makterna uttrycktes kan familjen börja äta. I händelse av att gästerna är närvarande vid bordet är det bättre att vägra att läsa bönen om du inte vet hur de inbjudna människorna är relaterade till tron. Om gästerna inte har något emot att böja framför bordet, borde familjen chef som accepterar människor i sitt hem läsa den. När en troende besöker eller tar mat på en allmän plats är det tillräckligt att bara säga tacksamma ord om sig själv och inte döpa.

En annan viktig punkt - många reflekterar över huruvida du ska lära ditt barn att be och så präster rekommenderar att du gör det Detta är obligatoriskt. Man tror att den yngre generationen är van vid behovet av att be, gå till templet och snabbt. Om barnen ännu inte kan döpa, kan vuxna hjälpa dem med det här.

Det finns böner i ortodoxi inte bara före måltider, men också efter måltider. Texten på en av dem:

"Herre Jesus Kristus, Guds Son. Tack för brödet och saltet, liksom för den livgivande fukten. Låt min mättnad inte bli gluttony, och hunger kommer inte att komma som betalning för synder. Amen. "

När bönen yttrades, är det inte längre möjligt att äta mat, så kom ihåg att alla familjemedlemmar borde äta sina delar.