Böner för lycka och lycka

Bön är ett försök att komma i kontakt med det högre sinnet för hjälp. Det finns många olika alternativ som riktar sig till olika heliga. Människor använder böner för att lösa sina problem eller hitta rätt sätt i livet.

Många tror att lycka är ett spontant fenomen som inte kan kontrolleras. Faktum är att det finns många ritualer och böner som du kan dra förmögenhet i ditt liv. För att göra detta är det mycket viktigt att tro på framgång och ha positivt tänkande.

Böner för lycka och lycka

Innan du läser en bön måste du förbereda. Du måste tvätta golvet och ta ett bad, förutom att ha på sig rena kläder. Bön läses tre gånger i ditt största rum: "Herre Jesus Kristus och hans tjänare Nicholas Wonderprofessören! Jag vädjar till dig, jag frågar din hjälp. En sten ligger i det öppna fältet, säger ingenting, går inte någonstans, driver inte verksamhet. Stenen ligger, men jag, Guds tjänare (namn), stå upp, gå, gå i ljuset, fånga min tur. Fånga, lycka till, i mina nätverk, lycka till i mina händer. Amen! "

Efter slutet av ritualen, lyssna på din inre röst, kommer han att berätta vad du ska göra nästa. Du kan ha en önskan att gå på vägen, förneka dig inte detta, eftersom det leder till önskad framgång.

Bön till lycka och lycka till

Många människor, i stunder av misslyckande, lyfter blicken upp till himlen och erbjuder bön. Tack vare de högre krafterna är människan fylld av energi och får osynlig men mycket stark hjälp.

Denna bön rekommenderas för den växande månen. Det är viktigt att förutom dig hemma fanns ingen, eftersom all uppmärksamhet och energi bör koncentreras i en riktning. För att utföra ritualen, ta ett ljus och titta på himlen, säg en bön:

"Jag ber Herren att ge mig en stor hjälp i himlen. För människan finns ingen plats i världen utan Herrens kraft. Jag kommer att föra vattnet med smärtsam lidande till himlens ljusa ansikte, och jag kommer att be Herrens tre befogenheter att ge mig lycka till och ge Ljuset i mitt sätt.

Rör vid mitt liv, Herre, med din egen hand och dra ljusets linje från mig till mig själv. Ge styrka att leva fram till slutet av mina dagar i anledning och fysiskt naturligt tillstånd, och låt inte tragedier vara grav till mina närmaste. Genom tro kommer jag att närma dig dig för lättnadens lidande, och min tacksamhet till dig har ingen gräns. Amen! "

Böner för att locka lycka och framgång i affärer

Om lycka länge har upphört att besöka och händerna är nästan nere, be om hjälp från de högre krafterna. Gå till kyrkan, köp ett ljus, ta inte förändringen, men lämna det för kyrkans angelägenheter. Innan du öppnar din verksamhet eller gör en affär, tända ljuset och läsa dessa ord:

"Herren är vår himmelske Fader! I Jesu Kristi namn ber jag dig för framgång i alla mina händer. Vad jag än gör (a) och vad jag än gör (a), ge mig framgång i överflöd. Ge mig rikliga välsignelser i alla mina verk och i mina gärningar. Lär mig att arbeta effektivt på alla områden där du har gett mig talanger och befri mig från fruktlösa handlingar. Lär mig framgång med rikligt! Förstå mig vad och hur jag behöver göra för att få framgång med överflöd på alla sfärier i mitt liv. "

Att läsa denna bön hjälper till att ge framgång och lycka till ditt liv, och det kommer också att bidra till framgångsrikt genomförande av angelägenheterna. Den viktiga bönen bidrar till att förbättra sinnesstämningen och livet i allmänhet.

Bönen av Saint Matrona

Många böner ger lycka till de heliga. En av dem är den blinda Matrona Moskovskaya. Hon förnekade aldrig människor som bad om hennes hjälp under hennes livstid. Genom böner stärkte Matrona sin tro på Gud och styrde de sanna ateisterna. Dessa överklaganden hjälper till att klara många problem, misslyckanden och andra missförhållanden. Bönen riktad till helgen är mycket enkel och låter så här: "Helig rättfärdig gammal Matron, be till Gud för oss!" Efter bönen, säg högt upp dina tankar, berätta vad du tycker är framgång. Formulera din förfrågan med specifika ord.

Kom ihåg att det viktigaste är att tro att bön säkert kommer att hjälpa dig och locka efterlängtade lycka.