Böcker för personlig utveckling

Einstein sa att problemet inte kan lösas vid dess förekomst, det är nödvändigt att bli högre än det. Så vi har alla tillräckligt med problem, och för att lösa dem och inte skapa nya dumma missförstånd i livet kommer vi att börja förbättra och utvecklas. I detta kommer vi att hjälpa till med böcker för utveckling av personlighet.

Hitta ditt mål

En anmärkningsvärd bok publicerades, som tycks lösa alla våra bekymmer i ett fall. Det vill säga vi kommer att styras av principen att en klok bok kan förändra hela vårt liv (för det bättre, förstås). Den här boken är "7 färdigheter av mycket effektiva människor". Med hjälp av den amerikanska bästsäljaren (som för övrigt är tvungna att läsa i de mest avancerade företagen) förstår du för det första ditt livsmål och kommer att kunna distribuera livsprioriteringar. Vidare kan du skilja på sätten att uppnå de uppsatta målen, och i slutändan hjälper den här boken till att alla blir bättre, det är ständigt bättre. Denna bok är inte utan rättfärdiggörande erkänd som den bästa boken om personlig utveckling och världssamfundet, och dess välkända läsare: Clinton, Stephen Forbes och Larry King.

Att upptäcka kreativitet i dig själv

Boken "The Artist's Way" skrevs av en konsult om utlämnande av kreativa förmågor (oavsett hur löjligt det låter). Författaren till boken skapade en 12-veckors kurs som hjälper alla (alla) att upptäcka sin kreativa potential och gå utöver det vanliga. En författare och kreativ konsult är hon säker på att kreativitet är grunden för den mänskliga personen och det enda sättet att självförverkligande och andlig tillväxt. Faktum är att i alla fall, även utan direkt relation till kreativitet, är det människor med kreativ tillvägagångssätt som gagnar.

Glöm tomma fickor

Nästa intressanta bok för personlighetens utveckling kommer att hjälpa dig att förstå de ekonomiska reglerna för livet och steg på vägen för självständighet och välstånd. Bokens titel är "Den rikaste mannen i Babylon" och författaren baserar sitt arbete på de monetära principerna som härstammar i början av den mänskliga eran. Du kommer att bli lärd:

Denna bok, som alla andra böcker för personlig utveckling, som du hittar på vår lista, är verkligen värda att spendera på deras tid är inte bortkastad. Varje framgångsrik person i livet hade ett tryck till framgång, något som stimulerade honom och styrde honom längs vägen för tillväxt och framgång . Kanske är det en av dessa böcker som kommer att förändra ditt liv i roten.

Lista över böcker för personlig utveckling