Aquarium värmare - urval och installationsfunktioner

Förteckningen över nödvändig akvarieutrustning innehåller en värmare för akvariet, vilket hjälper till att hålla fisken i en bekväm miljö för dem. Detta är viktigt för ett gott liv, tillväxt och hälsa hos fisken. Det finns flera rekommendationer angående valet av en sådan enhet.

Behöver jag en värmare i akvariet?

För att svara på denna fråga är det nödvändigt att överväga de grundläggande funktionerna för denna enhet:

 1. Värme vatten. Med hjälp av enheten kan du bara värma vätskan i akvariet med 3-5 ° C, du behöver inte tänka att det fungerar som en panna. Det är nödvändigt om rummet är kallt eller akvariet är bebodat av tropiska fiskarter.
 2. Temperaturstabilisering. Många undrar om det är möjligt att göra utan värmare i akvariet, så allt beror på vilken typ av fisk personen har valt, eftersom det för många vatteninvånare är en temperaturfluktuation av till och med ett par grader oacceptabelt, eftersom immuniteten lider och det kan leda till döden. Mest av allt är sådana hopp typiska för små akvarier, så i detta fall kommer värmaren att vara en obligatorisk enhet.
 3. Värmaren för akvariet skapar en liten men rörelse av vattenskikt, vilket underlättar blandningen av vätskan, och detta är förhindrande av stagnation.

Vilken värmare för akvariet att välja?

Det finns flera klassificeringar som används för uppvärmningsutrustning. Varje art har sina fördelar och nackdelar, vilket bör beaktas för att välja en mer lämplig variant för ett visst fall. Varmvattenberedaren för akvariet kan vara av olika konstruktion, så att den kan fästas i olika delar av kärlet, vilket ger den önskade uppvärmningen av vätskan.

Flödande värmare för akvarium

Enheter av denna typ innebär att vatten passerar genom sig själv. Insidan är ett speciellt värmeelement som värmer vattnet när det passerar genom det. Flödesvärmare för akvariet slås på automatiskt när vätskan börjar strömma. En sådan anordning måste ha hög effekt. Nackdelarna av denna typ innefattar stor energiförbrukning.

Dämpbar värmare för akvarium

Det här alternativet är vanligare och det har flera underarter:

 1. Glass. Undervattensvärmaren för akvariet har en kropp tillverkad av slagfast och värmebeständigt glas. Den slås på och av automatiskt, bibehåller inställd temperatur.
 2. Plast. Fler moderna modeller, som är tekniskt avancerade, jämfört med de första underarterna. Sådana värmare för akvarier är kompakta.
 3. Med ett titanelement. Lämplig är en värmare för ett litet akvarium och för stora volymer, det vill säga det är universellt. Det kan användas för att värma stora mängder vatten, till exempel om en person skiljer fisk och inte sköldpaddor.
 4. Mini värmare för akvarier. Dessa enheter har en platt form, så att de kan placeras var som helst, även under marken.

Extern värmare för akvarium

I de flesta fall är en sådan inbyggd inbyggd i det externa externa filtersystemet, det vill säga att vattnet som passerar genom det inte bara kommer att rengöras, utan också upphettas. Det finns en annan version av den externa värmaren, som är en uppvärmningsplatta av gummerat material, där det finns flexibla värmeelement. Vattnet värms upp genom kärlets glasbotten. Den externa värmaren till ett akvarium med termoregulator har en nackdel - mycket värme går in i stativet. Uppvärmning genom botten provar en snabb tillväxt av bakterier.

Bottenvärmare för akvarium

I sådana fall används värmekablar, vilka, innan de fylls på jorden, klappar på botten. De viktigaste egenskaperna är:

 1. Deras huvuduppgift är att säkerställa flödet av vatten i marken, vilket hjälper till att förhindra att det surar.
 2. En sådan värmare till ett akvarium med termostat hjälper till att värma bottenskiktet av vatten, vilket alltid är kallare vid användning av traditionella utrustningsalternativ.
 3. Bottenvärmealternativ rekommenderas att användas som ett extra alternativ till någon av de tidigare betraktade enheterna.
 4. Placera inte kabeln i fin sand och det ska stå för cirka 1/3 av den totala effekten.

Hur man väljer en värmare för ett akvarium?

Det finns flera viktiga punkter som du bör uppmärksamma när du köper sådan utrustning:

 1. Värmaren för akvariet måste ha en termostat som håller en konstant vattentemperatur. När önskat värde har uppnåtts stängs enheten av och startar om när vattnet svalnar. Termostaten kan nedsänkas i vatten eller placeras utanför akvariet.
 2. Vissa värmare har ytterligare funktioner, till exempel tvingad nödstopp i frånvaro av vatten.
 3. När man bestämmer hur man väljer en värmare för ett akvarium, är det värt att notera att olika instrument har olika temperaturkontroll. I vissa modeller kan du ange ett intervall och i andra ett specifikt värde som ständigt upprätthålls. Vid valet rekommenderas att du uppmärksammar inställningsintervallet.
 4. En värmare för ett cirkulärt akvarium eller kärl av någon annan form kan ha en annan uppvärmningszon. Denna information kan läsas i anvisningarna som följde med enheten.
 5. Var försiktig med satsen, så i satsen måste om nödvändigt gå fäst eller skyddskåpa, vilket förhindrar skador på bräckliga delar.
 6. Om du behöver välja en värmare för havsvatten, var noga med att kontrollera om saltet kommer att skada delar av den valda enheten.

Värmekraft för akvarium

En av de viktigaste indikatorerna som måste beaktas vid val av sådan utrustning är ström. Dess värde bestäms med hänsyn till volymen på det valda kärlet. I de flesta fall bör vattenvärmaren för ett akvarium med och utan termostat ha 1-1,5 Watt per 1 liter vatten. Experter rekommenderar att du väljer en liten marginal, det vill säga med en stor effektbedömning, i vilket fall värmen ökar, till exempel om rummet är för kallt.

Vilken värmare är bättre för ett akvarium?

Det finns flera tillverkare som erbjuder liknande enheter som har fått respekt bland människor. Många undrar vad som är bättre att köpa en värmare till ett akvarium, så det är svårt att utesluta en enda tillverkare, för allt beror på de krav som köparen ställer. Det är värt att notera att många akvariefabrikanter släpper ut ytterligare utrustning, bland annat värmare. I det här fallet är det bättre att välja alla samma märken.

Värmare för akvarium "Juwel"

Under det här namnet kan du köpa flera enheter av olika kraft, så du kan välja ett alternativ för volymen. Varmvattenberedare i akvariet "Juwel" har följande egenskaper:

 1. Enheten har en inbyggd termostat. För att börja använda den behöver du bara ställa in önskad temperatur på värmaren och värdet bibehålls inom det angivna intervallet. Enheten stängs av när önskad temperatur uppnås och slås på när vattnet kyls.
 2. Det finns en värmare för akvariet standard mount, lämplig för alla typer av tankar. Om enheten köptes för Juwel-akvarier, kan den installeras inuti det inbyggda interna biologiska filterhöljet.

Värmare för akvariet "Tetra"

Bland utrustningen för detta företag kan identifieras enhet "TETRATEC HT 25W", som har en speciell temperaturregulator från 19 till 31 ° C.

 1. Med tanke på närvaro av ett vattentätt hus och lock, kan värmaren säkert nedsänkas helt i vatten.
 2. Den presenterade värmaren för akvariet "Tetra" kan användas för akvarier med en volym på 10-25 liter.
 3. Enheten har en kontrolllampa. Det är lätt att installera eftersom det har en lång kabel.
 4. Värmaren för tanken "TETRATEC HT 25W" fördelar jämnt värme, eftersom det har ett dubbel keramiskt värmeelement.
 5. För fastsättning på glaset är två sugare utformade.

Aqua värmare för akvarium

Under detta varumärke produceras flera instrument, bland dem "Aquael Easyheater 50w", som inte har några analoger på marknaden.

 1. Den kompakta enheten är lätt att fästa på glaset, och den kan fungera inte bara i vertikal men också i vågrätt läge.
 2. Varmvattenberedaren i akvariet brinner inte kroppens fisk och andra marina invånare. Temperaturområdet är stort - 18-36 ° C.
 3. Enheten har ett inbyggt överhettningssystem och är enkelt att underhålla och montera.

Hur installeras värmaren i akvariet?

Utrustningen för att behålla den önskade temperaturen är vattentät, så den kan installeras i upprätt läge (justeringshandtaget måste vara över vattenspegeln) och i ett horisontellt läge (helt nedsänkt i vatten). Det finns flera nyanser om hur man installerar en värmare i ett akvarium:

 1. Det är förbjudet att placera utrustningen i sand eller grus, så det kan leda till skador på det.
 2. Se till att vattnet alltid ligger över minsta nedsänkningsnivån. För detta ändamål finns det ett speciellt märke på enheten på enheten. Glöm inte att vätskenivån ständigt faller, eftersom förångningsförfarandet äger rum.
 3. Värmaren för sköldpaddor i ett akvarium eller fisk monteras i de flesta fall på väggen med hjälp av en konsol med två sugkoppar. Varje utrustning åtföljs av detaljerade instruktioner.
 4. Enheten ska monteras på ett ställe där konstant och jämn cirkulation av vatten är närvarande.
 5. Efter att värmaren har installerats och fyllts med vatten, vänta minst 15 minuter för temperaturen på bimetallomkopplaren för att motsvara vätskan och anslut sedan den till nätverket.