Tecken på stress

En stadsperson är i regel ständigt i en stressig situation: det här är arbete och lån och behovet av att möta många krav från olika sidor och ett upptaget schema. Det är viktigt att kunna känna igen tecken på nervös stress för att få tid att neutralisera det, medan det fortfarande är möjligt.

Även nu, då psykologi som en vetenskap utvecklas ganska bra, är teckensnitten och mekanismen i stressen fortfarande en komplex fråga. Faktum är att stress är ett djupt subjektivt fenomen, och det som är relevant för en person kan vara ganska irrelevant för en annan. Detta bekräftas enkelt med ett enkelt exempel: det är känt att många människor "griper stressen". Men tillsammans med detta finns det många som inte kan äta och gå ner i vikt i en stressig situation.

Så, låt oss överväga de tecken som kan manifestera sig i olika kombinationer hos människor.

1. Intellektuella tecken på stress:

2. Emosionella tecken på stress:

3. Fysiologiska tecken på stress:

4. Behandlingstecken på stress:

Tecken på allvarlig stress består i regel av ett överflöd av symtom på alla nivåer, liksom deras höga intensitet.