Tankar

Tänkande är en slags kognitiv aktivitet hos en person. Huvudegenskaperna för tänkande är generalisering och medling, för tack vare denna mentala aktivitet kan vi representera objekt som vi inte kan se, vi kan förutse objektets inre kvaliteter när vi bara ser det från utsidan, vi har möjlighet att prata om saker som inte finns där.

Under tänkandet måste en person lösa en mängd olika uppgifter, i att övervinna vilka vi hjälper till med olika former av tänkande.

Grundläggande tankesätt

Huvudformer av tänkande är koncept, dom och resonemang.

Konceptet av

Konceptet är en återspegling av objektets allmänna egenskaper och deras generalisering genom att särskilja dessa egenskaper. Till exempel, utan begrepp, skulle botaniker ge ett separat namn till varje tall som växer i skogen, och tack vare denna tankesätt kan vi helt enkelt säga "tall", vilket betyder alla växter som har vissa likheter.

Begreppen kan vara generella, individuella, konkreta och abstrakta. Allmänna begrepp avser en grupp objekt med ett gemensamt namn och vanliga egenskaper. Enstaka begrepp hänvisar till en person, som specifikt beskriver hans personliga egendom - "en man med ett choleriskt temperament ".

Ett specifikt begrepp avser ett lätt presenterat objekt - "hjärnans cortex".

Och den sista typen av denna form av tänkande i logik är ett abstrakt koncept, som tvärtom talar om ett fenomen som är svårt att visualisera - "psykologisk nedbrytning".

Dom

Dom är en tanke som härrör från individens tidigare erfarenhet eller tidigare realiserad information. Dom tillåter att visa sambandet mellan objekt. Till exempel: "En man som älskar hundar utmärks alltid av vänlighet." I det här fallet talar vi inte om sanningens sanning, utan om att domen härrör från den enskilde kunskapen om individen.

slutsats

Och slutligen, slutsatser - den högsta tankesätten, där nya domar syntetiseras med hjälp av domar och begrepp. Enligt lagar och former av tänkande erhålls inferenser när en person som använder logik arbetar med sin kunskap och drar slutsatser. Exempel: Sanguine människor är människor med optimistisk disposition; Vanya är en godmodig och positiv pojke, vilket betyder att Vanya är en sanguine person.

För att skapa slutsatser används följande metoder: