Numerology Square of Pythagoras

Mänskliga liv är fulla av mysterier och ett av de viktigaste målen för numerologi är en önskan att avslöja dem, för att se på människans framtid, samtidigt som man hjälper till att undvika livets faror. Numerology har ett stort antal metoder som hjälper till att analysera personens karaktär och till och med hans namn. En sådan metod är Pythagoras Square.

Denna metod kallas också Power Card, det hjälper till att göra en karaktärisering av en person, med bara hans födelsedatum. Denna metod utvecklades av den antika grekiska matematikern och filosofen Pythagoras. Det blir inte överflödigt att notera att det var han som kombinerade egyptiernas matematiska system, Druiderna med naturvetenskapens vetenskap.

Som du vet har varje person vid födseln sin egen numeriska vibration, som bär information om en person. Med en matris som är baserad på födelsedatum kan du beräkna karaktärsdrag som gavs till en person från födseln. När allt kommer omkring är det sista i mänskliga livet en av de mest oföränderliga fakta som förblir oförändrade i livet. Numerology hjälper inte bara att avslöja alla människors ärftliga personligheter, men "Pythagoras Square" bestämmer kompatibiliteten hos partners karaktärer och talar om de enskilda personernas dolda reserver.

I den här artikeln kommer vi att undersöka mer detaljerat vad "Map of Power" är, hur numerologi hjälper till att lära sig om den dolda potentialen hos varje person och hur man beräknar "Pythagoras Square".

Numerology "Pythagoras Square" - beräkning

Låt oss analysera beräkningen av "Force Card" som ett exempel.

Till exempel är ditt födelsedatum 17 juli 1992, det vill säga 17 juli 1992.

  1. Till att börja med lägger du till siffrorna i månaden och dagen för din födelse: 0 + 7 + 1 + 7 = 15.
  2. Lägg sedan till ditt födelsårs antal: 1 + 9 + 9 + 2 = 21.
  3. De resulterande värdena lägger till: 15 + 21 = 36. Detta värde är det första arbetsnumret.
  4. Lägg till numren som erhållits: 3 + 6 = 9. Detta nummer är det andra arbetsvärdet.
  5. Subtrahera från det första arbetsvärdet två gånger det första värdet på din födelsedag: 36-17 * 2 = 2 - det andra inte mindre viktiga arbetsnummeret.
  6. Lägg till värdena på det arbetsvärde du just fått: singelvärde, lämna sedan värdet "2".

Så den första raden av nummer: 17071992

Andra: 3692.

Att räkna hur många exakta siffror i båda serierna, vi sammanställer ett bord:

11 nr 4 77
22 nr 5 nr 8
3 6 999

Nu kommer numerologi, ditt födelsedatum och "Pythagoras Square" att berätta mer om dina personliga egenskaper.

1. Den första meningen karaktäriserar den mänskliga viljan

2. Karakteristik av passion, sexualitet

3. Människans ekonomiska förvaltning, dess interna lager

4. Hälsa

5. Intuition

6. Logik

7. Anslutning med högre krafter

8. Tjänstesansvar

9. Intellektuella förmågor

Så, numerology kan avslöja många hemligheter av en persons personlighet, men det är värt att komma ihåg att dessa hemligheter kanske inte alltid är trevliga.