Inkubationsperiod för tuberkulos

Liksom alla infektionssjukdomar har lungtubberkulos sin inkubationsperiod. Det beräknas med tiden mellan patogenens penetrationstid i kroppen (infektion) och början av utseendet på de första kliniska tecknen på patologi. Denna sjukdom orsakas av ett komplex av mykobakterier, av vilka flera arter kan infektera människor.

Speciellt farligt är den öppna formen av tuberkulos, när infektionsbäraren isolerar patogener, och omgivande människor är utsatta för infektion. I grund och botten utvecklas denna form av sjukdomen hos personer som inte tidigare varit i kontakt med tuberkulosebakterier.

Inkubationstiden för en öppen form av tuberkulos

Varaktigheten av inkubationsperioden för tuberkulos före början av initiala symptom är i genomsnitt 3 till 4 veckor. Vid denna tid isolerar en person inte patogena bakterier i miljön, d.v.s. inte smittsam.

Det är dock värt att veta att mykobakterierna som inte alltid kommer in i kroppen orsakar en smittsam process. Flera viktiga faktorer spelar en roll här. Det viktigaste är immunsystemets tillstånd. Organen hos en frisk person med god immunitet, vars skyddskrafter mobiliseras hindrar utvecklingen av sjukdomen.

Människor med svag immunitet, infekterad med hiv , som lider av andra patologier, blir sjuka snabbare. Infektionen som kommer in i luftvägarna är i gynnsamma förhållanden, tränger in i cirkulationssystemet, varifrån det sänds till lungorna. Sålunda utvecklas sjukdomen, som snart börjar manifestera sig.

Hur identifieras tuberkulos under inkubationsperioden?

Det är omöjligt att identifiera sjukdomen självständigt under inkubationsperioden. Infektion kan endast indikera en förändring i strukturen hos vävnaden hos de drabbade lungorna, som bestäms med hjälp av fluorografi. Därför bör denna studie vara obligatorisk regelbundet en gång per år. Tidig upptäckt av patologi garanterar enkel behandling och fullständig återhämtning.

De första kliniska manifestationer som patienten kan upptäcka är inte specifika och kan betraktas som symptom på andningssjukdomar. Dessa attribut inkluderar: