Hur bestämmer du barnets kön på magen?

Även om modern utrustning gör det möjligt att bestämma barnets kön i magen så tidigt som 12 veckor, litar inte alla mumier på den här metoden, och ibland även med rätta. Barnets beteende på ultraljud är trots allt oförutsägbart - det kan snurra eller täcka en kausal plats, och doktorn kommer inte att överväga barnets kön.

Vissa gravida kvinnor av olika skäl (oftare av religiös natur) försummar medicinsk hjälp. Detta beror inte bara på obstetrisk vård, utan också på olika nödvändiga test och undersökningar under graviditeten. Sådana kvinnor genomgår inte ultraljudsundersökning, vilket innebär att de bara kan känna igen barnets kön när det gäller bukformens form och de populära troen som är förknippade med framtida mammas livsmedel.

Hur bestämmer du barnets kön i magen?

Framtidens mamma är alltid nyfiken som bodde inuti henne. Och detta intresse var alltid och uppstod inte förrän nyligen på grund av behovet av att köpa en dowry av en viss färg. Under alla tider har kvinnor vetat hur man bestämmer barnets kön genom bukets form.

Närmare i tredje trimestern förvärvar magen en mer distinkt form och mamma, som vet hur man bestämmer kön av det framtida barnet genom magen, ser i spegeln redan vet vem man kan förvänta sig. Även om detta ses bäst av andra.

Om en kvinna förväntar sig en pojke, förlorar hon, inte märkligt nog, hennes midja. Det kan inte ses från fronten, men man kan inte ens märka att kvinnan är gravid.

Den andra särskiljningsfunktionen hos pojkarnas mammor är en akut mage med en utskjutande navel. Det verkar vara riktat framåt, det är därför sidorna sjunker och midjan är synlig. Förutom sin form ligger buken med pojken något lägre än med tjejen.

På moderns mage kan du bestämma barnets kön, både pojkar och tjejer. När det gäller flickan är min mamma mycket tuff i sidorna, midjan sprids ut i bredd. Magen med flickan är rund eller liknande, men inte skarp och hög.

Men trots sådana uppenbara tecken på närvaron i en pojkas eller tjejs mage är det inte alltid möjligt att diagnostisera detta med en 100% sannolikhet. Faktum är att bukets form fortfarande beror på placentans placering.

Om den är fäst på ryggen eller sidoväggen, är magen rund, men om den är på framsidan - mer akut eller till och med vinkelig - som en pojke. Så i praktiken är formen på buken inte alltid en indikator på ett visst kön.