Vad betyder "tolerans"?

Vad betyder "tolerans"? Kommer varje person som är nöjd att kunna svara på en sådan fråga? Särskilt när man anser att den moderna världen saknar mycket toleranta människor.

Formation av tolerans

Tolerans är tolerans i förhållande till en annan åsikt, livsstil , beteende, tull. Synonymer för detta begrepp inkluderar förmåner.

Det bör noteras att i varje person är det född i förskolan, vid tidpunkten då moraliska värderingar, idéer om gott och ont är lagda. Naturligtvis kan du odla denna kvalitet i vuxenlivet. För sådana ändringar är det dock nödvändigt att göra betydande ansträngningar.

Typer av tolerans

  1. Naturligt . Titta närmare på barnen. De kännetecknas av tillit och öppenhet för världen runt dem. De accepterar sina egna föräldrar som de är. Detta beror på det faktum att de ännu inte har utvecklat en individuell modell av beteende, processen för personlig bildning har inte gått.
  2. Religiös tolerans . Det handlar om att visa respekt för människor som inte är din egen religion. Det är värt att notera att problemet med denna typ av tolerans uppstod under antiken.
  3. Den moraliska . Hur ofta begränser du dina egna känslor, tillämpar psykologiskt skydd i förhållande till en obehaglig samtalare för dig? Detta hänvisar till denna typ av tolerans. Ibland visar en man tålamod, men i honom flödar en känslomässig flamma bara för att hans uppväxt inte tillåter honom att göra som själens önskemål.
  4. Könstolerans . Antag en opartisk inställning gentemot representanter för det motsatta könet. I dagens värld är problemet med könsintolerans avseende individens val av sin roll i samhället etc. Det här uppstår ofta som en följd av mängden okunnighet i stället för okunnighet om de förhållanden som resulterade i bildandet av kön . Till exempel finns det för närvarande ett stort antal människor som hatar homosexuella människor med hat.
  5. Interetnisk tolerans . Det är en manifestation av tolerans mot andra kulturer, nationer. I allmänhet manifesteras kommunikationsproblemen mellan människor av olika nationaliteter i ungdomssamhället. Som ett resultat, med den nationella minoriteten, uppstår vanliga förödmjukningar psyko-emotionella störningar.