Mantra av pengar

Försök att ändra din ekonomiska situation genom att använda pengarnas mantra . Vissa ljudvibrationer bidrar till att skapa rätt energiflöde som kommer att påverka de nödvändiga centra och områdena i ditt medvetande. Mantrar hjälper på kortast tid att radikalt förändra sina liv.

Att tro på mantraens kraft rekommenderas att läsa den i 2 timmar, endast i det här fallet kommer den att öppnas för dig. Mantra för pengar borde läsas med särskild tro och långsamt, så du kan behaga gudomen. Det rekommenderas att repetera de magiska orden 108 gånger eller en halvtimme. För att räkna upp repetitioner, använd pärlor på pärlorna. En cykel under vilken du måste repetera mantra - 10 eller 40 dagar.

Den starkaste mantra för pengar är Manibhadra:

Namo Ratna trayaya namo manibhadraya swing yaksha hö Patai syadaya thedan Healey manibhadra Healey Healey manibhadra kölar manibhadra kölar kölar manibhadra tsyli manibhadra tsyli tsyli manibhadra Tsulu manibhadra Tsulu Tsulu manibhadra DVGA manibhadra DVGA DVGA manibhadra runt manibhadra runt runt manibhadra kuru manibhadra Kuru Kuru manibhadra sura manibhadra Sura Sura menebhadra sarva artham mig sadhaya svaha tadyatha putane sutputane surume sumati surathe sasmavate hilake hilakali purne sidhe bhadra healy healy matchha ehiko nisch ehiso nisch ehigo nisch Waha.

Mantra av rikedom:

  1. Om Hrim Klim Srim Namah.
  2. Om krim klim shim shrilakshmi nrsinhaya namaha.
  3. Ramabhadra-mahashavasa-Raghuveer-nripottama-dashasyantakam-moms-Raksha Dehi-me-Paramo sriyam.

Mantra Ganesha lockar pengar

Genesha är den mest kända hinduiska guden som hjälper till att förbättra sin ekonomiska situation och ger stöd i alla företag.

Först upprepa denna mantra tre gånger:

Om Shrim Hrim Clim Glam Gam Ganapataye Var Varan SARVA-Janam Mig Vemmanaya Svaha

Och säg då följande:

Om exdantaya vidmaha vakrutandaya dhimahi än ingen danti prachodayat om Shanti Shanti Shanti.

En annan version av Genesis mantra, som hjälper till att starta ditt eget företag och ta bort allt hinder på vägen:

Om gam ganapa taye namaha.

Digital mantra av pengar

Det här alternativet måste läsas inom 77 dagar. Redan i mitten av den här perioden kommer du att kunna märka hur det ekonomiska läget förbättras. Mantra låter så här: 7753191. Det är viktigt att läsa varje bild separat: sju sju fem tre en nio en.

Mantra för att uppnå social framgång

Detta alternativ bör läsas endast 2 dagar. För att behålla ett befintligt företag, läs mantra en gång i månaden:

Om Hrim Shrim Shrim Shrim Shrim Shrim Shrim Laksmi Mam Graha Puraye Puraye Cinta Duraye Duraye Matchmaker.