Mastektomi för Madden

Denna typ av operation, såsom en mastektomi enligt Madden, refererar till radikal terapi. Vid denna operation avlägsnas bröstkörteln själv tillsammans med axillärvävnaden. Samtidigt påverkar varken de stora eller de små pectorala musklerna den operativa proceduren. I själva verket minskar bevarande av pectorala muskler sannolikheten för sådana komplikationer som nedsättning av axelns rörlighet, vilket inte är ovanligt vid användning av andra kirurgiska tekniker.

Körning av mastektomi för Madden

Det andra kirurgiska namnet för en sådan operativ ingrepp är en funktionellt sparsam radikal mastektomi. Ur denna definition är det uppenbart att huvudsyftet med operationen är snabb postoperativ rehabilitering med ett minimum av konsekvenser och komplikationer.

Operationen själv utförs endast under generell anestesi. Efter bearbetning av det kirurgiska fältet, producerar läkare en skära av huden som fransar körteln själv, i tvärriktningen. I denna hud är subkutana transplantat avskurna i olika riktningar. Efter detta utförs i själva verket avlägsnandet av bröstkörteln tillsammans med den fascia som ligger under den. Nästan samtidigt utförs subklavisk subkutan lymfadenektomi (avlägsnande av lymfatiska strukturer i detta område).

Denna typ av mastektomi är att föredra i de så kallade nodformerna av den onkologiska processen. Behållandet av den lilla bröstmuskeln skapar emellertid en viss typ av tekniska svårigheter i operationen, vilket kräver deltagande av kvalificerade och erfarna kirurger.

Vad är funktionerna i den postoperativa perioden i mastektomi för Muden?

Först och främst är det nödvändigt att säga att en kvinna kan gå upp efter operationen, efter en dag. I det här fallet bör lyft från sängen utföras utan några plötsliga rörelser.

När det gäller kvinnans allmänna välbefinnande, under de fyra dagarna efter operationen, kan smärta i bröstet noteras, vilket med stor svårighet stoppas av administrering av analgetika.

Kvinnor som har genomgått denna typ av operation, förbjuder läkare strängt att höja händerna högt. Det är också nödvändigt att helt eliminera lyftning av vikter och bärning av påsar.

Trots det faktum att hela rehabiliteringsperioden varar i ca 3-4 veckor, är den som regel redan på 3: e dagen av patienten urladdad från sjukhus. I det här fallet återstår det dräneringssystem som installeras efter operationen, och kvinnan får rekommendationer för att ta hand om henne hemma.

Om man ska tala om komplikationer efter en mastektomi på Madden är det bland annat nödvändigt att fördela: