Antiseptisk stimulator Dorogova

Antiseptisk stimulator Dorogova - ett läkemedel som tillverkas på basis av avfallshanteringsanläggningar för avfall. Råvarorna för ASD är benmjöl och täppt djur, bearbetade med hjälp av specialteknik. Det finns två sorter av Dorogovs stimulerande antiseptiska: fraktionen av ASD F2 och ASD F3. Sammansättningen av båda typerna av läkemedlet är liknande, men ASD F3 innehåller giftiga fenolföreningar, därför är fraktion 3 applicerad endast externt.

Farmakologisk effektivitet hos antiseptisk stimulator Dorogova

Antiseptisk stimulator Dorogova ASD F2 för människor (och djur) är en kraftfull biogen stimulant. Vid administrering oralt har fraktion 2 en stark helande effekt på kroppen:

Med extern applikation av ASD F2:

ASD-fraktion 2 används ofta i terapi. Doros antiseptisk stimulans används i följande sjukdomar:

Nya former av läkemedlet ASD

Läkemedlet ASD är ett värdefullt medel. Men han har en signifikant minus - en obehaglig, frätande lukt. För närvarande har nya fraktioner av Dorogov APD F4-stimulansen och FDA F5-stimulansen utvecklats, det är att föredra att använda dem för behandling av människor på grund av avsaknaden av uttalade ambreaser och närvaron av de bästa adaptogena egenskaperna.

OBS! Fraktionen av ASD är inte officiellt godkänd vid human terapi, men är ett läkemedel som används i veterinärmedicin. Ändå stödjer många specialläkare läkemedlet för sina patienter.